• Bossche VVD wil aanpak energielasten woningbezitter

  10 oktober − Op de Dag van de Duurzaamheid pleit de Bossche VVD voor een gemeentelijk fonds om particuliere huizenbezitters te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. Zo dalen de woonlasten voor de particulieren en dragen ze ook bij aan de duurzaamheidsdoelen. Lees verder

 • Werkbezoek Bossche VVD aan het Paleiskwartier

  12 september − Op 17 september aanstaande brengt de Bossche VVD een werkbezoek aan het Paleiskwartier. Vanaf 11.00 uur zal een vertegenwoordiging van de Bossche VVD diverse locaties bezoeken en in gesprek gaan met de bewoners. Lees verder

 • Vragen herstel tableaus van De Gruyter in Hinthamerstraat

  02 september − De historie van ’s-Hertogenbosch is onlosmakelijk verbonden met winkelketen De Gruyter. In het pand aan de Hinthamerstraat 31, waar nu Jeans Centre is gevestigd, zijn fraaie tableaus aangetroffen. Wel dienen deze hersteld te worden, waarna de “De Gruytertableaus” weer zichtbaar zijn voor bezoekers van het winkelpand. Lees verder

 • Kom ook naar de barbecue!

  11 augustus − Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige barbecue van de Bossche VVD. Leden en niet-leden zijn van harte welkom op zaterdag 3 september 2016, vanaf 17.30 uur. Lees verder

 • Terugblik afgelopen jaar en fijne vakantie!

  25 juli − Fractievoorzitter Ralph Geers blikt terug op de prestaties van de Bossche VVD in het afgelopen jaar en kijkt alvast vooruit naar de komende periode. Wij wensen allen een fijne vakantie en hopelijk tot snel! Lees verder

 • Vragen over dreigende boete Wijnbar Bij Dirk

  © Google Streetview

  20 juli − Wijnbar Bij Dirk in de Verwersstraat dreigt een boete te krijgen omdat de tafels op het terras volgens de gemeente 20 cm te hoog zijn. De Bossche VVD is van mening dat deze maatregel zijn doel voorbijschiet. Deze ondernemer zoekt kansen en wil graag ondernemen! Lees verder

 • D66 en VVD willen proef met vrije sluitingstijden horeca

  08 juli − Tijdens de komende raadsvergadering zullen de fracties van D66 en VVD het college vragen om te komen tot een proef met vrije sluitingstijden in de horeca. Aanleiding daarvoor is o.a. het recente incident op de Parade waarbij een grote groep jongeren zich tegen de politie keerde. De fracties zijn bovendien van mening dat het verder spreiden van de sluitingstijden er toe kan bijdragen dat het leefklimaat in de binnenstad verbetert. Lees verder

 • VVD wil veilige F59 bij Singel in Nuland

  30 juni − De Bossche VVD wil dat het college actie onderneemt om de fietssnelweg tussen ’s-Hertogenbosch en Oss ter hoogte van de Singel in Nuland veiliger te maken. De nieuwe asfaltlaag van de F59 ligt een stuk hoger dan de graskeien naast de weg. Fietsers die uit moeten wijken voor autoverkeer komen in een gat terecht als ze net naast het fietspad terecht komen. Lees verder

 • Bossche VVD wil carnavalsbouwloods in Nuland behouden

  28 juni − In 2017 loopt de tijdelijke vergunning voor de carnavalsbouwloods 't Droogdok aan de Loonsestraat in Nuland af. De continuering van de locatie is al geruime tijd een onderwerp van discussie. De Bossche VVD heeft vragen gesteld aan het College van B&W over het voortbestaan van de loods in 't Waoterrijk. Het behouden van de loods is belangrijk voor de sociale cohesie en verwijderen is gewoonweg kapitaalvernietiging. Lees verder

 • VVD wil overlast kade Engelen wegnemen

  © Google Streetview

  08 juni − De Bossche VVD en GroenLinks willen dat de overlast door dieselaggregaten van schepen die aanmeren bij de kade in Engelen opgelost wordt. Daarom stellen beide partijen voor om de kade te verplaatsen naar de Diezekade, bij de Brabanthallen. Deze kade ligt niet in de buurt van een woongebied en zorgt daarom voor minder overlast. Lees verder

 • Integrale bijdrage Bossche VVD Algemene Beschouwingen

  24 mei − Vanavond vonden de Algemene Beschouwingen met betrekking tot de Voorjaarsnota 2017 plaats. De gemeente 's-Hertogenbosch staat er goed voor. De financiën zijn en blijven op orde en we houden de lasten voor burgers en ondernemers laag. Bovendien beschikken wij over alle noodzakelijke voorwaarden om garen te spinnen bij alle ontwikkelingen op o.a. economisch en sociaal gebied. Open het artikel voor de integrale bijdrage. Lees verder

 • Werkbezoek Bossche VVD aan Nuland & Vinkel

  21 mei − Op 28 mei aanstaande brengt de Bossche VVD een werkbezoek aan Vinkel en Nuland. Er wordt om 10.00 uur gestart met een bezoek aan de Vinkelse Molen. Na dit bezoek wil de Bossche VVD in gesprek gaan met de inwoners van Vinkel en Nuland. Doel van dit werkbezoek is om aan de bewoners van de dorpskernen te laten zien dat de Bossche VVD aandacht heeft voor Nuland en Vinkel en om te inventariseren wat er leeft onder de inwoners. De Bossche VVD zal vertegenwoordigd worden door de voltallige gemeenteraadsfractie en een aantal plaatselijke leden. Lees verder

 • Vragen voortgang uitbreiding Fletcher Hotel

  20 mei − De Bossche VVD is van mening dat uitbreiding van het aantal hotelkamers bijdraagt aan de mogelijkheden voor meerdaags toerisme in en om onze gemeente. Ondernemers die uit willen breiden moeten volgens de Bossche VVD daar ook de ruimte voor krijgen. Ook in de hotelmarkt, waar het lastig blijkt om nieuwe ketens naar onze gemeente te halen. De Bossche VVD heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder

 • Vragen parkeren Annenborch en JBZ Rosmalen

  11 mei − Voor patiënten en bezoekers van zorgcentrum Annenborch en het Jeroen Boschziekenhuis locatie Rosmalen is een parkeervoorziening aangelegd. Veel van deze plekken worden echter de hele dag bezet door auto’s van forensen. De meest nabij gelegen mogelijkheid om te parkeren is voor een grote groep patiënten en bezoekers van de zorginstellingen te ver lopen. In het verleden is door het management van Annenborch gevraagd of de parkeertijd gelimiteerd kon worden en dat was volgens de gemeente niet mogelijk. De Bossche VVD ziet hier echter wel de voordelen van in, zodat de parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Lees verder

 • Realisatie Economisch Investeringsfonds 's-Hertogenbosch

  07 mei − Komende dinsdag staat de realisatie van het Economisch Investeringsfonds 's-Hertogenbosch op de agenda van de gemeenteraad. Robert Janssen vertelt je hier graag meer over. Bekijk het filmpje nu! Lees verder

 • Bossche VVD pleit voor meer terrassen

  22 april − Naar aanleiding van een discussienotitie in de commissie Bestuurszaken heeft de Bossche VVD gepleit voor meer terrassen in de Bossche binnenstad en op de Driesprong in Rosmalen. Fractievoorzitter Ralph Geers: “Laat ondernemers ondernemen en geef ze waar mogelijk de ruimte voor een terras”. Lees verder

 • Vragen Bosch by Night

  25 maart − De tentoonstelling van Jeroen Bosch in het NoordBrabants Museum is een enorm succes. Kaartjes voor de tentoonstelling zijn razendsnel over de toonbank gegaan. Wij juichen toe dat de openingstijden al verruimd zijn, maar de vraag naar kaarten is nog steeds groter dan het aanbod. Wij zien liever dat mensen in ’s-Hertogenbosch naar de tentoonstelling gaan, dan dit men later dit jaar moet uitwijken naar het Prado. Daarom pleiten wij er voor om het museum rond de weekenden en vakanties ook in de nacht open te stellen voor publiek. Dat biedt bovendien ook mooie kansen voor (horeca)ondernemers. In het artikel vindt u de vragen die de Bossche VVD heeft gesteld aan het college. Lees verder

 • Discussienotitie subsidiëring Scouting

  16 maart − Raadslid Gerdien de Wal vertelt u door middel van een filmpje graag waarom zij namens de Bossche VVD een notitie heeft geschreven over de subsidiëring van de Scoutingverenigingen in 's-Hertogenbosch. In het artikel vindt u de volledige notitie. Lees verder

 • Vragen bewegwijzering parkeergarage St.-Jan

  04 maart − Het Brabants Dagblad meldde eerder dat het aantal bezoekers van de parkeergarage St.-Jan achter blijft bij de gemeentelijke prognoses. Het valt de Bossche VVD op dat de bewegwijzering van en naar deze uitstekende parkeervoorziening op de rond- en snelwegen rond de stad te wensen overlaat. Hierdoor is ook de “vindbaarheid” van de garage door bezoekers van buiten de stad uiterst beperkt. Bewegwijzering heeft een belangrijke functie voor het wegverkeer in het geven van informatie en de doorstroming van het verkeer. Vandaar heeft de fractie van de Bossche VVD een aantal vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Vragen misbruik, oneigelijk gebruik of fraude in sociaal domein

  26 februari − De Bossche VVD is van mening dat elke euro die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet ook daar aan moet worden besteed. Misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude in de zorg is onacceptabel. De Bossche VVD wil voorkomen dat kwetsbare mensen niet de hulp krijgen die ze hebben en daardoor tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Doordat dit beleidsterrein voor gemeenten relatief nieuw is, zet dit juist de deur naar misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude open. Hierbij is het dus van groot belang dat de gemeente de organisatorische processen, incl. de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik of fraude, op orde heeft. De Bossche VVD heeft daarom een aantal vragen gesteld aan het college van B&W. Lees verder