Eva Eigenhuijsen

Raadslid

Portefeuille:

  • Mobiliteit & Bereikbaarheid
  • Parkeren
  • Klimaat & Energie
  • Verduurzaming

Adres:

Contact:
Tel: 06-51683000
Mail: e.eigenhuijsen@s-hertogenbosch.nl

Biografie:

Ik ben een positief ingestelde mens die energie krijgt van samenwerking. Geef mij een vraagstuk en ik zet mijn creativiteit in op zoek naar oplossingen. En door met een open blik en oprechte interesse mijn medemens te benaderen kom ik makkelijk dicht bij mensen en hoor ik wat mensen echt beweegt.

Kenmerken die ik met veel plezier inzet in al mijn bezigheden, waaronder natuurlijk de politiek. Als nieuweling binnen de Bossche politiek kijk ik met een frisse blik naar het lokale bestuur, en neem daarbij een vracht aan ervaring mee die ik buiten ‘s-Hertogenbosch heb opgedaan. Aan de slag voor deze mooie gemeente waar het in mijn optiek al goed wonen, ondernemen en recreëren is, maar er nog zoveel optimalisatieslagen te maken zijn.

Ondernemerschap en duurzaamheid

Inmiddels ruim 5 jaar werk ik als ZZP’er en dat bevalt mij uitstekend. Het is als zelfstandig ondernemer belangrijk om over de juiste faciliteiten te beschikken, zoals snel internet, goede vergaderlocaties, bereikbaarheid en lokale netwerken. Zaken waar ik mij hard voor wil maken de komende vier jaar.

In 2002 begon ik mijn ‘blauwe carrière’ bij waterschap De Dommel, waardoor ik het Bossche Broek leerde kennen als belangrijk waterbergingsgebied om ’s-Hertogenbosch tegen wateroverlast te beschermen. Het Bossche Broek dat zoveel functies in één omvat: dat prachtige natuurgebied, ooit vrij schootsveld voor de vesting, inmiddels retentiegebied en waar volop in wordt gerecreëerd door inwoners van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Multifunctioneel ruimtegebruik zie ik als een belangrijke tool voor de ruimtelijke ordening: door goed met de schaarse ruimte om te gaan is en blijft het goed wonen, recreëren en ondernemen in onze gemeente.

Liberaal

Ik ben een liberaal in hart en nieren met een groot geloof in de kracht van het individu, en met een betrokken en oprecht oog voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Vrijheid staat in onze partijnaam en dat is voor mij een groot goed, daar hoort in mijn optiek ook onder de vrijheid om te bepalen wat je met je eigen geld doet. Lage lokale lasten dus waar mogelijk, en altijd een kostenefficiënte gemeente die zuinig met uw en mijn belastingcenten om gaat.

Sinds 2005 ben ik lid van de VVD. In de lokale politiek vind ik een landelijk opererende partij van grote meerwaarde: door het netwerk bij collega gemeenten, provincie en in Den Haag weten we meer en kunnen we lokale vragen ook provinciaal en landelijk onder de aandacht brengen. In 2009 werd ik gekozen als VVD vertegenwoordiger in het bestuur van waterschap Aa en Maas, waar ik vervolgens 6 jaar lang frequent op het hoofdkantoor in ’s-Hertogenbosch te vinden was. En van 2014 tot mei 2017 mocht ik gemeenteraadslid in Grave zijn, waar allerlei dossiers langskwamen die met alle gemeenten in de regio Noordoost-Brabant – waaronder dus ook ’s-Hertogenbosch – werden opgepakt.

Eva

37 jaar geleden geboren in Nijmegen, opgegroeid in Grave en sinds 2017 woonachtig in Vinkel. Woon samen met Jeroen waar ik al sinds onze studietijd mee samen ben. Vorig jaar verhuisd uit de binnenstad van Grave –jaha, oud vestingstadje dus het noemt zichzelf stad – naar het buitengebied van Vinkel. Als liefhebber van groen en ruimte, maar ook van cultuur en historie voel ik mij als een vis in het water in de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Afgestudeerd in Deventer aan de HBO opleiding Milieutechnologie. Oog voor duurzaamheid, onze leefomgeving en ruimtelijke inrichting zaten er dus al vroeg in. Opgegroeid in Grave waar ik actief ben geweest voor het lokale museum, al meer dan 10 jaar een paardensport evenement organiseer en bijvoorbeeld ook in het bestuur van de Stichting Centrummanagement Grave heb gezeten.

Veel ervaring dus om in te zetten voor ’s-Hertogenbosch, maar ook veel zin om mijn netwerk in deze gemeente verder uit te bouwen. Aangezien netwerken in mijn natuur zit en ik heel veel interesses heb gaat dat helemaal goed komen.

Dialoog

Dus wilt u graag een betrokken, benaderbare bestuurder in de gemeenteraad. Met oog voor ondernemerschap, duurzaamheid, de stad-land relatie,en een voorvechter van een gemeente die goed bereikbaar is en blijft. Die een frisse blik op de gemeente combineert met jaren bestuurlijke ervaring. Dan ben ik uw raadslid en nodig ik u uit om in gesprek te gaan.