André Rotman

Raadslid

Portefeuilles:

  • Economische zaken
  • Ondernemerschap & MKB
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Citymarketing
  • Toerisme & Recreatie

Adres:
Graanakker 22
5236 VH Empel

Contact:
Tel: 06-31343093
Mail: a.rotman@s-hertogenbosch.nl;

Biografie:

“Minder papier, meer doen”

Ik ben raadslid geworden om dingen te doen, om iets te realiseren voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch zodat onze stad nog beter wordt. Mijn motto “minder papier, meer doen” neem ik daarbij steeds als uitgangspunt. Ik betrek inwoners en organisaties bij het maken van keuzes of het realiseren van goede dingen voor ’s-Hertogenbosch door direct contact te zoeken, door in gesprek te gaan en door het bezoeken van bijeenkomsten. Hier wil ik mij de komende periode voor blijven inzetten, ik heb ervaren dat mijn aanpak daadwerkelijk werkt. De afstand politiek – burger wordt op deze manier kleiner en moet nog kleiner worden.

De afgelopen periode heb ik een aantal goede dingen weten te realiseren en/of in gang gezet. De komende periode wil ik dit doorzetten. Als voorbeeld kan ik “Sport” noemen. Ik heb mij intensief met dat onderwerp beziggehouden. Ik heb contact gezocht met diverse sportverenigingen, uitgebreid met hen gesproken over kansen en ideeën. De resultaten van deze aanpak heb ik binnen de gemeenteraad besproken. Sport kreeg naar mijn mening te weinig aandacht van de gemeenteraad en ik heb het initiatief genomen om dat te veranderen. Dat is gelukt, Sport is weer een onderwerp waarover inhoudelijk binnen de gehele gemeenteraad gesproken wordt.

Dingen doen en realiseren past volledig bij de Bossche VVD. Initiatief nemen en mensen stimuleren en helpen om vooruit te komen in het leven past volledig bij de Bossche VVD. Denken in kansen en niet in bedreigingen past volledig bij de Bossche VVD. Daarom ben ik raadslid voor de Bossche VVD.