Jan Hoskam

Wethouder

Portefeuille Financiën & Economische zaken:

  • Financiën
  • Economische ontwikkeling
  • Ondernemerschap
  • Afvalstoffendienst
  • Brabantstad
  • Coördinatie Binnenstad
  • Coördinatie ICT
  • Bestuursraad Empel-Meerwijk
  • Eerste locoburgemeester

Adres:
Kruisstraat 30
5211 DV 's-Hertogenbosch 

Contact:
Mail: j.hoskam@s-hertogenbosch.nl

Biografie:

Mijn naam is Jan Hoskam. Geboren in ’t Zand, opgegroeid in de Binnenstad en Boschveld en nu weer woonachtig in de Binnenstad samen met mijn Andrea. Ik ben goed bekend met de stad, de omliggende dorpen en de kleine kernen. Mede door mijn politieke werkzaamheden weet ik wat er speelt.

Als wethouder en eerste loco-burgermeester heb ik de afgelopen jaren diverse belangrijke VVD onderwerpen weten te realiseren. Ik heb er voor gezorgd dat de gemeente ’s-Hertogenbosch de goedkoopste grote woonlasten-gemeente van Nederland is geworden. Ook is de nieuwe parkeergarage Sint Jan gebouwd onder mijn supervisie en dat binnen de gestelde bouwtermijn én budget! Het initiatief dat ik heb genomen om startende bedrijven te huisvesten in onze stad heeft geresulteerd in “de Jamfabriek” dat in korte tijd 45 arbeidsplaatsen heeft opgeleverd. Door mijn integere manier van optreden heb ik daarnaast via een zeer intensieve en collegiale samenwerking binnen het college ook een bepalende en verbindende rol in de overige portefeuilles, dat plaats vindt zonder daar ruchtbaarheid aan te kunnen geven.

Inhoudelijk wil ik ’s-Hertogenbosch veiliger maken, de Data Universiteit duurzaam laten landen en indien mogelijk uitbreiden/samenwerken met (aanverwante) studies in de stad, de lasten voor de inwoners beperken en de stad beter bereikbaar maken. Maar vooral wil ik mensen in hun kracht zetten en uitdagen het beste uit henzelf te halen. Zo heb ik naast het politieke werk, ook politieke kennis overgedragen aan de volgende generatie Bosschenaren. Ik vind het belangrijk dat er wordt investeert in de jeugd en deze investering behouden blijft voor de stad.

Ik sta middenin de actuele politiek en mijn netwerk binnen de stad en in de regio is groot. Daarom wil ik mijn integriteit, ervaring , dossierkennis en (politiek) strategisch inzicht inzetten voor ’s-Hertogenbosch. Zeker nu het beter gaat moeten we doorzetten om onze mooie gemeente echt toekomstgericht te maken!