Stop met overeenkomst regresrecht!

De gemeente nu een aantal jaar verantwoordelijk voor onze Bossche zorg. Daar valt ook het regresrecht onder. Een term die ons tot vorige maand ook nog een onbekend was, totdat we leerde wat dit voor inwoners en de gemeente betekent.

Door een afspraak over dit regresrecht hebben verzekeraars de aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld verkeersongevallen van hun cliënten bij gemeenten afgekocht. Uit de praktijk blijkt dat de gemeenten hier te weinig geld voor krijgen. Voor de VVD is het onbestaanbaar als deze overeenkomst inwoners benadeeld en financiële risico’s meebrengt voor de gemeente ten gunste van verzekeraars.

Op dit moment lopen er onderhandelingen tussen gemeenten en verzekeraars om deze overeenkomst voor 2018 en verder te verlenen. Wij roepen het College van ‘s-Hertogenbosch op om te onderzoeken wat deze afspraken voor onze inwoners betekenen en waar nodig te overwegen om te stoppen met deze afspraken!