Persbericht vertrek Henry Liebregts

De fractie van de Bossche VVD heeft met verbazing en teleurstelling kennis genomen van het besluit van Henry Liebregts om de partij te verlaten en zijn zetel mee te nemen. Als Bossche VVD willen wij met een enthousiaste ploeg mensen werken aan een liberale gemeente en een sterke VVD. Als de plaats in deze ploeg voor enkelen teleurstellingen met zich meebrengt is dat te begrijpen, maar dat dit leidt tot het meenemen van een zetel naar een andere partij is teleurstellend. 

De fractie betreurt het dat de heer Liebregts er niet voor gekozen heeft om samen met de vele andere enthousiaste en positief ingestelde leden te werken aan een liberale gemeente en een sterke VVD. Met veel energie en een positieve kijk op de toekomst gaan wij de campagne in, om ook in de komende jaren resultaten te behalen die 's-Hertogenbosch liberaler maken.