Ralph Geers

Wethouder

Portefeuille Economie, Leefomgeving & Milieuzaken

 • Economische ontwikkeling
 • Ondernemerschap
 • Data-economie en innovatie
 • Water, Groen & Dierenwelzijn
 • Milieu (Vergunningen, Toezicht & Handhaving)
 • Afvalstoffendienst
 • Personeel & Organisatie
 • Tweede locoburgemeester

Biografie:

Het is fijn wonen in de wijken en dorpen van ’s-Hertogenbosch. En dat wil de Bossche VVD zo houden. Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect, maar we wonen wel in een prettige gemeente. Waar veel goed voor elkaar is. Waar je kinderen naar een goede school gaan. Waar je als je ziek wordt, je de waardevolle zorg krijgt. Waar we als vrijwilligers actief zijn bij een sportclub. En waar je ’s avonds veilig je hond kunt uitlaten.

Wat goed gaat, willen we graag zo houden. Dat is geen vanzelfsprekendheid, maar vraagt om concrete en praktische oplossingen voor de problemen van vandaag. Daar moeten we met z’n allen iedere dag hard voor werken. Wij zijn Bosschenaren en Rosmalenaren die zelf midden in de samenleving staan, kansen zien en verantwoordelijkheid nemen.

’s-Hertogenbosch heeft veel om trots op te zijn en ik wil mij inzetten dat zo te houden:

 • Onze dorpen en wijken zijn schoon, bereikbaar en veilig. Het is er fijn wonen.
 • We hebben een sterke economie waar veel Bosschenaren aan het werk zijn.
 • We houden ons gemeentelijk huishoudboekje op orde, zonder de lasten daarvan bij de burger te leggen

Dingen in onze stad die niet goed gaan, die moeten we gewoon verbeteren. Dat verdienen onze inwoners:

 • We moeten sneller en meer huizen gaan bouwen voor onze starters en mensen met een normaal inkomen.
 • We willen de overlast en vandalisme aanpakken door meer handhavers in de wijken te hebben.
 • Veel mensen hebben de auto nodig, we blijven zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en voldoende doorstroming op de wegen.

Wie gaat ervoor zorgen dat jouw buurt mooi blijft en beter wordt? Zijn dat de politici die langs de kant staan te roepen dat alles slecht is? Politiek is geen spelletje. Daar moeten mensen zitten die problemen willen oplossen. Voor jou. Zodat jij veilig en vrij je leven kan leiden. Zodat de dingen die goed gaan bij jou in de buurt goed blijven. En dat de dingen die beter kunnen, ook echt beter worden.