Nieuws

 • Stikkerplaquette voor Angevaren, Pauli en Van Miltenburg

  14 mei − In de vergadering van Regio Zuid heeft het hoofdbestuur van de VVD vandaag de leden Carolien Angevaren, Bert Pauli en Johan van Miltenburg de mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt. De Stikkerplaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en wordt uitgereikt aan diegenen die minimaal 20 jaar een politieke functie hebben gehad. Lees verder

 • Woningsplitsing in het buitengebied

  22 april − "Woningen splitsen in het buitengebied moet gemakkelijker" stelt ons raadslid Hanneke Welten. Nu is het nog zo dat alleen monumentale panden in het buitengebied in aanmerking komen voor woningsplitsing. Lees verder

 • Meer bouwen in het middensegment

  02 april − De gemeente ’s-Hertogenbosch zet komend jaar in op woningbouw. Wij bepleiten voor meer bouwen in het middensegment, omdat wij het belangrijk vinden dat de hardwerkende Bosschenaren, zoals verpleegkundigen en leraren in onze stad kunnen blijven wonen. Lees verder

 • Een Bossche aanpak voor rechtmatige zorg

  10 maart − De Bossche VVD wil een stevigere aanpak van fraude in de zorg. De gemeente gaat nu een aantal jaar over de WMO, de jeugdhulp en PGB’s. In de eerste jaren lag de aandacht daar terecht op versterken van de kwaliteit van de zorg. De Bossche VVD vindt het tijd voor de volgende stap door meer aandacht voor rechtmatigheid en fraudepreventie. Zorggeld moet namelijk terechtkomen bij de mensen die zorg nodig hebben. Lees verder

 • Huisvesting voor arbeidsmigranten moet goed geregeld worden!

  21 januari − Steeds meer mensen vanuit andere Europese landen (veelal vanuit Oost-Europa) komen naar Nederland om te werken. Gezien de groeiende economie en de groeiende vraag naar werkkrachten, met name in de zorg, de techniek en de logistiek in Brabant en zijn deze om onze welvaart op peil te houden, ook nodig. In het verlengde van deze grote toename van het aantal arbeidsmigranten, (Brabant naar schatting 100.000), doet zich de noodzaak voor om deze arbeidsmigranten te huisvesten, ook in onze gemeente. Lees verder

 • Stappen in een ambtieus veiligheidsbeleid

  11 december − Wij vinden dat iedereen in 's-Hertogenbosch zich veilig moet kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Of het nu gaat om veiligheid thuis, veiligheid op straat of veiligheid op de werkvloer; voor die veiligheid hebben wij alle partners en voldoende ambitie nodig! Lees verder

 • Bossche kandidaten voor Provinciale staten en Waterschapskandidaat

  30 november − Gisteravond is de kandidatenlijst van VVD Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld. Met vier top Bossche kandidaten gaan wij de verkiezingen van 20 maart 2019 in! Lees verder

 • Bijdrage begroting 2019

  13 november − Op 13 november besprak de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de begroting voor 2019. Lees hier de hele bijdrage van onze fractie! Lees verder

 • Ruimte in de overvolle evenementenkalender

  09 november − Op initiatief van raadslid Eva Eigenhuijsen is er een notitie ingediend om in de overvolle evenementenkalender ook ruimte te maken voor nieuwe creatieve initiatieven. Lees verder

 • Ambitie moet leidend zijn bij handhaving!

  09 oktober − Onze wijken en dorpen moeten kunnen rekenen op goed toezicht en effectieve handhaving. Fractievoorzitter Ralph Geers pleit om ook ambitie te tonen in ons veiligheidsbeleid. In het nieuwe beleid wordt het huidige financiële kader leidend gemaakt in plaats van de ambitie, dit is voor de Bossche VVD onwenselijk. Lees verder

 • Vragen over locatie Maaspoort Kids

  08 september − De Bossche VVD heeft begin dit jaar aandacht gevraagd voor het initiatief Maaspoort Kids, een enthousiaste groep vaders die leuke buitenschoolse activiteiten organiseren voor kids tot 12 jaar en hun zoektocht naar een centrale locatie in de wijk. Lees verder

 • Vragen over de wet verbod tot gasaansluiting

  © Gemeente 's-Hertogenbosch

  06 september − De Wet VET heeft met het ‘verbod tot gasaansluiting’ een grote impact op de bouw van nieuwbouwwoningen. Uitgangspunt is dat betrokken partijen hun ontwerpen aanpassen zodat nieuw te bouwen bouwwerken niet worden voorzien van een gasaansluiting. Gezien de grote vraag naar woningen, waarbij vooral starters (en senioren) moeilijk een woning kunnen verwerven, dienen wij alert te zijn op eventuele stagnaties in de woningbouw. De VVD maakt zich daar zorgen om en daarom stellen wij daar vragen over aan het college. Lees verder

 • Naar een sterke basis in de wijken

  29 augustus − Wij zijn enorm enthousiast over de aanpak van Powerup073 in de wijken west en Hambaken, waarbij professionals samen met de wijk, het gezin en de jongere preventief werken aan het vermijden van onwenselijke straatcultuur. Daarom willen wij een volgende stap zetten door structureel financiële middelen te verschuiven naar organisaties uit de wijken, zoals Kruiskamp ons Buurtje, Hambaken Gym, Noorderpoort Samen doen, de Buurtvaders en vele anderen. Lees verder

 • Initiatief herontwikkeling terrein Dorsvlegel te Vinkel

  © Dorsvlegel

  28 augustus − Tot voor kort was aan de Brugstraat 43 in Vinkel, Partycentrum de Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om deze locatie te herontwikkelen en een andere bestemming te geven. Wij als VVD juichen particuliere initiatieven in de woningbouw natuurlijk toe, er moet namelijk flink gebouwd worden! Lees verder

 • Watersport aan het Engelermeer

  03 juli − De gemeenteraad heeft de steun uitgesproken aan de watersportvereniging Engelermeer. Ook wij willen dat deze vereniging in staat wordt gesteld om zich verder te ontwikkelen als laagdrempelige watersportvereniging en een nieuw clubhuis te kunnen bouwen. Deze vereniging is een verrijking voor de watersport aan het Engelermeer! Lees verder

 • Presentatie Bestuursakkoord 's-Hertogenbosch 2018-2022

  27 mei − Op 21 maart werd de Bossche VVD wederom de grootste partij van ’s-Hertogenbosch! Een prestatie waar we trots op mogen zijn, maar ons ook de verantwoordelijkheid gaf om tot een goed gemeentebestuur te komen. Dat is gelukt dankzij formateur Han Looijen en alle onderhandelende partijen. Vol enthousiasme presenteren wij het nieuwe bestuursakkoord. Lees verder

 • VVD zomer Borrel!

  21 mei − De activiteitencommissie van de VVD 's-Hertogenbosch en Sint-Michielsgestel nodigt alle leden en geïnteresseerden uit voor de VVD zomer borrel op vrijdag 15 juni a.s. vanaf 20:00 uur! Lees verder

 • Bossche VVD stelt vragen over voortbestaan visgelegenheid Rosmalen

  30 april − De woonboten op de Ertveldplas moeten vanwege mogelijke uitbreiding industrie worden verplaatst. Mogelijke nieuwe locaties voor deze woonboten zijn de Van Veldekekade en de Rosmalense Plas. De plas wordt al jaren gepacht door een nog steeds groeiende Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, met ruim 600 leden. Ook nu loopt er nog een 6- jarig contract met de gemeente om dat te continueren. Helaas is deze hengelsportvereniging in het voortraject; mogelijkheden verhuizing woonboten, niet betrokken geweest en hebben zij via de krant hiervan kennis moeten nemen. De Bossche VVD vindt dit vreemd en stelt vragen aan het College van B&W. Lees verder

 • Onderhandelaars leggen hun oor te luisteren!

  19 april − De Bossche VVD en de vier andere partijen die op dit moment onderhandelen over een nieuw akkoord onder leiding van formateur Han Looijen gooien het over een andere boeg. Ons streven is in een nieuwe coalitie op een andere, vernieuwende manier te gaan samenwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De onderhandelaars horen graag welke ideeën daarover leven. Daarom gaan we er op zaterdagmorgen 12 mei en maandagochtend 14 mei op uit. En zijn wij op verschillende plekken in de gemeente ’s-Hertogenbosch te vinden. Bijvoorbeeld in één van de stadsbussen, de bibliotheek of al varend over de Dommel. Binnenkort wordt hierover meer bekendgemaakt. Lees verder

 • Aan de slag!

  30 maart − Het nieuwe team van de Bossche VVD is geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar aan de slag voor de wijken en dorpen van 's-Hertogenbosch. Lees verder