Nieuws

 • Ruimte voor bedrijven en ondernemers

  Voor de Bossche VVD is ruimte voor ondernemers en bedrijven een van de speerpunten. We willen dat Bossche bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen c.q. verder te groeien binnen onze gemeentegrenzen. Dat komt onze lokale economie en werkgelegenheid ten goede. Als fractie en wethouder werken we hier aan vanuit onze eigen rol aan. Bijvoorbeeld rondom het overweging van chipproducent Nexperia om naar 's-Hertogenbosch te verhuizen. Lees verder

 • Activiteiten Bossche VVD januari 2024

  Op vrijdag 12 januari is de traditionele nieuwjaarsreceptie. Lees verder

 • Bossche VVD zet in op verkeersveiligheid

  31 januari − De afgelopen twee maanden heeft de commissie Omgeving in de gemeenteraad gesproken over verkeersveiligheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit is een thema dat hoog op de agenda staat bij ons en onze inwoners Lees verder

 • Zorgvuldigheid voorop bij invoering Bossche Pas

  22 december − De Bossche Pas is een ambitieus en complex plan om alle inwoners te laten meedoen in ’s-Hertogenbosch. VVD-raadslid Freek van Haren ziet veel goede ideeën in het plan, maar om hier een succes van te maken moet de pas gebruiksvriendelijk, veilig en technisch goed werken vanaf het begin. Samen met andere fracties roepen we het college op om de ambitie van de Bossche Pas waar te maken, maar ook voldoende tijd te nemen om een moeizaam en kostbaar project te voorkomen. Lees verder

 • Aanpakken overlast en onveiligheid rondom daklozenopvang

  01 december − Rondom daklozen- en verslaafdenopvang moet de omliggende buurt veilig en leefbaar zijn. Raadslid Freek van Haren vraagt het college daarom om snel met concrete maatregelen te komen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rondom de Oranje-Nassaulaan. Lees verder

 • Transitievisie warmte 2.0

  11 oktober − De gemeente ’s-Hertogenbosch is goed op weg met de warmtetransitie en energiebesparing met de nieuwe Transitievisie warmte 2.0. De Bossche VVD is van mening dat voorkomen moet worden dat onnodig veel inwoners afhaken bij verduurzaming van hun eigen woning. Woningeigenaren zonder enige kennis van verduurzaming moeten hierin zo concreet mogelijk worden geholpen. Lees verder

 • 'Skills the finals'

  30 augustus − Als Bossche VVD vinden wij het ontzettend belangrijk dat de beroepskeuze van toekomstige vakmensen tijdens het NK voor beroepen in Den Bosch de aandacht krijgt die het verdient en dat het de (v)mbo jongeren, juist ook in deze regio, weet te bereiken. Lees verder

 • Kritische vragen over uitspraak aanpak bewindvoering in Den Bosch

  25 augustus − Sinds januari 2021 voert onze gemeente zelf bewindvoering uit als activiteit in het algemeen belang. Bewindvoering wordt daardoor enkel nog uitgevoerd door de gemeente. In hoger beroep heeft de rechter bepaald dat deze gemeentelijke aanpak voor bewindvoering niet mag volgens de wet. Lees verder

 • Zorgplicht veteranen

  21 juli − Gemeenten hebben een rol hebben in erkenning, waardering en zorg voor (voormalige) militairen. Over de zorgplicht voor veteranen weten we in ’s-Hertogenbosch te weinig, terwijl een dienst gerelateerde aandoening grote invloed heeft op het leven van een veteraan. Raadslid Freek van Haren vraagt of het college om de aanbevelingen van de veteranenombudsman ter harte wil nemen en ‘veteranenzorg’ onderdeel wil maken van onze Bossche zorg. Lees verder

 • Dienstverlening voor werkende armen in avonduren

  21 juni − Door de stijgende prijzen voor boodschappen en energie lukt het veel werkende of ondernemende inwoners Bosschenaren niet om rond te komen aan het einde van de maand. De goede dienstverlening van Eerste Hulp bij Geldzaken in onze gemeente moet voor hen ook na werktijd beschikbaar zijn. Raadslid Freek van Haren vraagt daarom EHBG ook tijdens avonduren toegankelijk te maken. Lees verder

 • Schriftelijke vragen over toegankelijkheid energiemaatregelen

  16 juni − Recent is het via diverse nieuwsberichten bekend geworden dat huiseigenaren worstelen met het aanvragen van duurzaamheidssubsidies, leningen en adviezen. Zo ook de massale meldingen over de beperkte toegankelijkheid van de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) die zijn binnengekomen bij Vereniging Eigen Huis. Wij verwijzen onze inwoners ook actief naar deze subsidie. Inwoners kunnen in aanmerking komen voor de ISDE-subsidie als ze eigenaar zijn van een koopwoning en deze woning het hoofdverblijf is of direct na de verbouwing wordt. Een apparaat (zonneboiler of warmtepomp), elektrische kookvoorziening en aansluiting warmtenet en/of de isolatiemaatregelen zijn nieuw aangeschaft én dit moet aangetoond worden met een betaalbewijs. Lees verder

 • Vragen Bossche VVD over openbare ruimte Lokerenpassage

  09 juni − Goede voorzieningen zijn cruciaal om een sterke wijk te behouden. Een voorbeeld daarvan zijn de wijkwinkelcentra. Deze wijkwinkelcentra zijn vaak eigendom van een private partij, terwijl de gemeente verantwoordelijk is voor de omliggende openbare ruimte. Het op peil houden van deze voorzieningen vraagt om regelmatige investeringen, anders gaat dit ten koste van de kwaliteit en dat heeft een negatief effect op de omgeving en uitstraling. Lees verder

 • Bijdrage Bossche VVD voorjaarsnota 2024

  04 juni − In de voorjaarsnota wordt huidige financiële situatie onder de loep genomen en op basis hiervan worden de nieuwe prioriteiten voor 's-Hertogenbosch bepaald. Bij de voorjaarsnota kunt u goed zien waar de Bossche VVD zich onder andere hard voor maakt. Onze raads- en commissieleden hebben de tijd genomen om voor u een gedeelte van hun bijdrage aan de voorjaarsnota te delen. U leest alle bijdragen in dit artikel. Lees verder

 • Afsluiten Jonkerstraat

  12 mei − De Jonkerstraat in het Paleiskwartier gaat 2,5 jaar dicht in verband met de bouw van de Palazzo-appartementen. Voor de omwonenden is dat natuurlijk onhandig, maar het bouwverkeer moet ook kunnen bevoorraden, zodat de appartementen zo snel mogelijk klaar zijn. De Bossche VVD heeft zowel een goede bereikbaarheid als de bouw van voldoende woningen als speerpunten. Daarom stelden wij hier schriftelijke vragen over Lees verder

 • The Passion aan ons voorbij laten gaan?

  09 mei − Den Bosch heeft de afgelopen jaren een rijke geschiedenis opgebouwd aan grote evenementen. Denk bijvoorbeeld aan de Vuelta, de Tour de France, het WK archery en het EK petanque. Het absolute hoogtepunt in de afgelopen jaren was de grootste tentoonstelling van Jeroen Bosch ooit, in 2016. Het bestuursakkoord heeft uitgesproken om deze lijn door te zetten, want men wil met dergelijke spraakmakende evenementen ’s-Hertogenbosch internationaal op de kaart zetten. Lees verder

 • Verstevig de Bossche aanpak tegen zorgfraude

  14 april − Zorggeld voor kwetsbare inwoners moet uitgegeven worden aan goede Bossche zorg. Helaas komt misbruik en fraude door zorgcowboys en malafide organisaties nog steeds voor. De resultaten van de aanpak zorgfraude zijn bemoedigend, maar raadslid Freek van Haren ziet er meer nodig is. Samen met de PvdA pleit hij om structureel meer geld vrij te maken voor een versteviging van de Bossche aanpak zorgfraude. Zo bestrijden we deze vorm van criminaliteit en houden we onze zorg toegankelijk en betaalbaar. Lees verder

 • Enquête Bossche VVD

  14 april − Als VVD-lid of geïnteresseerde in onze partij in ’s-Hertogenbosch bent u van enorme waarde. Daarom is de Bossche VVD op zoek naar uw wensen voor onze partijen, kennis van zaken en ideeën of zorgen voor ’s-Hertogenbosch. Wil jij ons helpen? Vul dan onze enquête in! Lees verder

 • Aanpak van wapengeweld onder jongeren

  25 maart − De Bossche VVD hecht enorm veel waarde aan de veiligheid in onze gemeente en de aanpak van jeugdcriminaliteit. Daarom heeft onze fractievoorzitter, Hanneke Welten, vragen gesteld aan het college. De Bossche VVD wil hierdoor een beter inzicht krijgen in de aanpak van jeugdcriminaliteit en wapenbezit die het college voor ogen heeft. Lees verder

 • Den Bosch ‘op slot’ door stikstof?

  03 maart − Er worden voorlopig geen vergunningen verleend voor activiteiten die leiden tot een stikstof toename op Natura-2000 gebieden. Dit resulteert in onzekerheid over de (woning)bouw, landbouw, industrie en zelfs voor verduurzamingprojecten. De Bossche VVD heeft daarom, samen met Rosmalens Belang, PvdA en D66, vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Vragen over investeringen openbare ruimte

  28 februari − Een goede buurt moet altijd schoon, groen én veilig zijn. Helaas wijzen buurtbewoners ons steeds vaker op kapotte bankjes, donkere plekken door onvoldoende straatverlichting en slecht onderhouden groen. Wij zijn blij met het extra onderhoudsbudget voor onze openbare ruimte, maar deze moet wel goed en samen met bewoners besteed worden. Onze raadsleden Eddie Altenburg-Colin en Freek van Haren stellen daarom vragen aan bij het college. Lees verder