Nieuws

 • Geen verboden, maar mogelijk maken!

  09 juli − Dromen van een duurzame gemeente in 2050 is goed en nodig, maar de uitvoering daarvan moet wel zorgvuldig gebeuren om het geen nachtmerrie te laten worden. De verandering naar een duurzame gemeente moet daarbij voor iedereen betaalbaar, haalbaar en realistisch zijn. Dat is de kern van de positie van de Bossche VVD. We jagen niemand de auto uit of op hoge kosten om doelen te halen die we pas in 2050 hoeven te halen. Lees verder

 • Marc Uijen uit ’s-Hertogenbosch in landelijk bestuur Jonge liberalen VVD

  © Marc Uijen bij de JOVD

  30 juni − De 25-jarige Marc Uijen is afgelopen weekend verkozen tot landelijk penningmeester van de JOVD (de politieke jongerenorganisatie van de VVD) tijdens het zomercongres in Wageningen. Een week eerder zijn bij de Jonge Socialisten twee bestuurders benoemd met Bossche roots, daarmee is ’s-Hertogenbosch enorm goed vertegenwoordigd in de landelijke politieke jongerenorganisaties! Lees verder

 • Ralph Geers schuift aan bij Focus!

  13 juni − Ralph Geers schuift aan bij focus! Hij spreekt daar over: - Armoede - Veiligheid - Woningen bouwen in het middensegment - Het theater. Lees verder

 • Deelname experiment gesloten coffeeshopketen

  05 juni − Het huidige gedoogbeleid is failliet! Wij willen in onze gemeente meedoen aan een experiment waarin de illegale achterdeur van de coffeeshops wordt gesloten. Hierdoor kunnen de coffeeshophouders op een legale/veilige manier hun centen kunnen verdienen en de consument een veilig product kopen. Lees verder

 • Stikkerplaquette voor Angevaren, Pauli en Van Miltenburg

  14 mei − In de vergadering van Regio Zuid heeft het hoofdbestuur van de VVD vandaag de leden Carolien Angevaren, Bert Pauli en Johan van Miltenburg de mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt. De Stikkerplaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en wordt uitgereikt aan diegenen die minimaal 20 jaar een politieke functie hebben gehad. Lees verder

 • Op weg naar 2029, 400 jaar het beleg van 's-Hertogenbosch

  09 mei − In 2029 is het 400 jaar geleden dat het beleg van ’s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik plaats vond. Dat betekent dat we over 10 jaar een fantastische gelegenheid hebben om de rijke historie van ’s-Hertogenbosch als vestingstad te etaleren! Dat kan een enorme boost zijn voor het toerisme en de kleine ondernemer in onze stad. Lees verder

 • Behouden van blauwe zone voor parkeren

  06 mei − Wij zijn voorstander van het digitaliseren van het parkeerbeleid in 's-Hertogenbosch, zodat er een einde komt de papieren kaartjes, vergunningen en zodat het handhaven in de toekomst gemakkelijker en goedkoper wordt. Alleen heeft de digitalisering niet als doel om op meer plaatsen betaald parkeren in te voeren. De blauwe zone is ingevoerd om te voorkomen dat mensen de gehele dag gratis parkeren en met de bus of fiets naar werk gaan. Lees verder

 • Woningsplitsing in het buitengebied

  22 april − "Woningen splitsen in het buitengebied moet gemakkelijker" stelt ons raadslid Hanneke Welten. Nu is het nog zo dat alleen monumentale panden in het buitengebied in aanmerking komen voor woningsplitsing. Lees verder

 • Meer bouwen in het middensegment

  02 april − De gemeente ’s-Hertogenbosch zet komend jaar in op woningbouw. Wij bepleiten voor meer bouwen in het middensegment, omdat wij het belangrijk vinden dat de hardwerkende Bosschenaren, zoals verpleegkundigen en leraren in onze stad kunnen blijven wonen. Lees verder

 • Een Bossche aanpak voor rechtmatige zorg

  10 maart − De Bossche VVD wil een stevigere aanpak van fraude in de zorg. De gemeente gaat nu een aantal jaar over de WMO, de jeugdhulp en PGB’s. In de eerste jaren lag de aandacht daar terecht op versterken van de kwaliteit van de zorg. De Bossche VVD vindt het tijd voor de volgende stap door meer aandacht voor rechtmatigheid en fraudepreventie. Zorggeld moet namelijk terechtkomen bij de mensen die zorg nodig hebben. Lees verder

 • Huisvesting voor arbeidsmigranten moet goed geregeld worden!

  21 januari − Steeds meer mensen vanuit andere Europese landen (veelal vanuit Oost-Europa) komen naar Nederland om te werken. Gezien de groeiende economie en de groeiende vraag naar werkkrachten, met name in de zorg, de techniek en de logistiek in Brabant en zijn deze om onze welvaart op peil te houden, ook nodig. In het verlengde van deze grote toename van het aantal arbeidsmigranten, (Brabant naar schatting 100.000), doet zich de noodzaak voor om deze arbeidsmigranten te huisvesten, ook in onze gemeente. Lees verder

 • Stappen in een ambtieus veiligheidsbeleid

  11 december − Wij vinden dat iedereen in 's-Hertogenbosch zich veilig moet kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Of het nu gaat om veiligheid thuis, veiligheid op straat of veiligheid op de werkvloer; voor die veiligheid hebben wij alle partners en voldoende ambitie nodig! Lees verder

 • Bossche kandidaten voor Provinciale staten en Waterschapskandidaat

  30 november − Gisteravond is de kandidatenlijst van VVD Brabant voor de Provinciale Statenverkiezingen vastgesteld. Met vier top Bossche kandidaten gaan wij de verkiezingen van 20 maart 2019 in! Lees verder

 • Bijdrage begroting 2019

  13 november − Op 13 november besprak de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de begroting voor 2019. Lees hier de hele bijdrage van onze fractie! Lees verder

 • Ruimte in de overvolle evenementenkalender

  09 november − Op initiatief van raadslid Eva Eigenhuijsen is er een notitie ingediend om in de overvolle evenementenkalender ook ruimte te maken voor nieuwe creatieve initiatieven. Lees verder

 • Ambitie moet leidend zijn bij handhaving!

  09 oktober − Onze wijken en dorpen moeten kunnen rekenen op goed toezicht en effectieve handhaving. Fractievoorzitter Ralph Geers pleit om ook ambitie te tonen in ons veiligheidsbeleid. In het nieuwe beleid wordt het huidige financiële kader leidend gemaakt in plaats van de ambitie, dit is voor de Bossche VVD onwenselijk. Lees verder

 • Vragen over locatie Maaspoort Kids

  08 september − De Bossche VVD heeft begin dit jaar aandacht gevraagd voor het initiatief Maaspoort Kids, een enthousiaste groep vaders die leuke buitenschoolse activiteiten organiseren voor kids tot 12 jaar en hun zoektocht naar een centrale locatie in de wijk. Lees verder

 • Vragen over de wet verbod tot gasaansluiting

  © Gemeente 's-Hertogenbosch

  06 september − De Wet VET heeft met het ‘verbod tot gasaansluiting’ een grote impact op de bouw van nieuwbouwwoningen. Uitgangspunt is dat betrokken partijen hun ontwerpen aanpassen zodat nieuw te bouwen bouwwerken niet worden voorzien van een gasaansluiting. Gezien de grote vraag naar woningen, waarbij vooral starters (en senioren) moeilijk een woning kunnen verwerven, dienen wij alert te zijn op eventuele stagnaties in de woningbouw. De VVD maakt zich daar zorgen om en daarom stellen wij daar vragen over aan het college. Lees verder

 • Naar een sterke basis in de wijken

  29 augustus − Wij zijn enorm enthousiast over de aanpak van Powerup073 in de wijken west en Hambaken, waarbij professionals samen met de wijk, het gezin en de jongere preventief werken aan het vermijden van onwenselijke straatcultuur. Daarom willen wij een volgende stap zetten door structureel financiële middelen te verschuiven naar organisaties uit de wijken, zoals Kruiskamp ons Buurtje, Hambaken Gym, Noorderpoort Samen doen, de Buurtvaders en vele anderen. Lees verder

 • Initiatief herontwikkeling terrein Dorsvlegel te Vinkel

  © Dorsvlegel

  28 augustus − Tot voor kort was aan de Brugstraat 43 in Vinkel, Partycentrum de Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om deze locatie te herontwikkelen en een andere bestemming te geven. Wij als VVD juichen particuliere initiatieven in de woningbouw natuurlijk toe, er moet namelijk flink gebouwd worden! Lees verder