Nieuws

 • De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen

  Er moet snel aan de slag worden gegaan met het organiseren van financiële participatie in de Duurzame Polder. Anders dreigen de lusten te zijn verdeeld en de omwonenden van onder andere de Groote Wielen en Nuland te zijn vergeten. Daarom is deze week op initiatief van Wendy de Groot de motie: 'De lusten van Bossche windmolens lokaal verdelen' aangenomen. Lees verder

 • Bereikbare gemeente

  02 februari − De Bossche VVD staat voor een bereikbare gemeente. Of je nu met het OV, de fiets of de auto wilt komen: Wij willen dat mensen hier zich snel en comfortabel kunnen verplaatsen. Voor veel mensen is de auto cruciaal en daar hoort wat ons betreft voldoende parkeergelegenheid bij. Als Bossche VVD voorzien wij voor over een aantal jaar een probleem op dit vlak aan de noordzijde van de binnenstad. Lees verder

 • ‘Actieprogramma Veilig Ondernemen 2023-2016’ in de Gemeente ‘s-Hertogenbosch

  10 januari − De minister van Justitie en veiligheid, Dilan Yesilgöz-Zegerius, heeft een nieuw actieprogramma genaamd ‘Veilig Ondernemen 2023-2026’ ontwikkeld. Fractievoorzitter van de Bossche VVD, Hanneke Welten, heeft in het kader van dit actieprogramma schriftelijke vragen gesteld aan het college. Lees verder

 • Gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke instellingen.

  28 november − De energiecrisis raakt alles en iedereen in de Bossche samenleving. Hier is in de raad en de raadscommissies de afgelopen maanden al meerdere keren over gesproken. De maatregelen tegen de oplopende energieprijzen voor inwoners en ondernemers zijn sinds 11 oktober j.l. al duidelijk, maar voor maatschappelijke instellingen en verenigingen nog niet. Lees verder

 • Intrede Mobiele flitspalen in het Bossche straatbeeld?

  21 november − Mobiele flitspalen doen hun intrede in het straatbeeld, blijkt uit nieuwsartikelen van omroep Brabant en RTL Nieuws. Reden genoeg voor de Bossche VVD om aan het college van B&W vragen te stellen over mobiele flitspalen. Lees verder

 • Feestelijke dag van de ondernemer!

  18 november − De Bossche VVD is trots op alle ondernemers in onze gemeente! Op de dag van de ondernemer hebben wij daad bij het woord gevoegd en een aantal ondernemers in het zonnetje gezet. Een overheerlijke taart kwam hun kant op, aangeboden door onze raads- en commissieleden. Lees verder

 • Vragen over aanpak criminaliteit buitengebied

  15 november − Naast een prachtige stad en mooie kleine centra van dorpen, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een prachtig buitengebied. Een gebied waar men de rust kan vinden, als men even de aan de drukte wil ontsnappen. In datzelfde gebied zijn veel agrariërs woonachtig. Agrariërs die het momenteel zeker niet gemakkelijk hebben en vaak onder druk staan. Criminelen mogen daar geen misbruik van maken! Lees verder

 • Bossche VVD over de gemeentebegroting 2023

  26 oktober − Slagkracht en ambitie: Met lef en energie de toekomst in. Dat is de titel van het bestuursakkoord wat de Bossche VVD met vijf anderen partijen in het voorjaar sloot. Die plannen en ambities vormen de basis van de gemeentebegroting voor 2023. Onze raads- en commissieleden zijn positief over veel plannen, maar hebben ook de nodige kritische vragen. Lees verder

 • Ga in gesprek met minister Helder!

  11 oktober − Op 5 november kunt u kennismaken met de minister Connny Helder voor langdurige zorg en sport. Samen met onze leden en de gemeenteraadsfractie gaan in debat over zorg, digitalisering, gezondheid en sport. Kom op 5 november vanaf 10:00 uur naar het Mariapaviljoen in ’s-Hertogenbosch! Lees verder

 • Save the date: Paarse vrijdagavond

  11 oktober − Save the date! Vandaag op Coming Out Day staat de Bossche VVD erbij stil dat iedereen zichzelf moet kunnen én durven zijn. In de Bossche politiek wil graag weten wat wij hieraan kunnen bijdragen. Daarom organiseren wij samen met D66 & PvdA op vrijdagavond 9 december (Paarse Vrijdag) een gesprek met LGBTBQIA+ gemeenschap in onze gemeente. Noteer deze datum alvast in jouw agenda, locatie en tijd volgen. Tot dan! Lees verder

 • Buurtinitiatieven staan centraal om samen Den Bosch te verduurzamen

  04 oktober − De warmtetransitie is een van de grootste opgaven van deze tijd. De Bossche VVD heeft daarom gisteravond ingestemd met de Bouwstenen Transitievisie Warmte 2.0. Buurtinitiatieven zijn wat ons betreft essentieel om de warmtetransitie te doen slagen. Daarom zorgen we voor een platform voor en door buurtinitiatieven waar ontzorgen centraal staat en waar buurtinitiatieven elkaar en de benodigde kennis, ervaring en ondersteuning kunnen vinden. Lees verder

 • Pak fout geparkeerde fietsen in de binnenstad aan!

  29 september − Een bereikbare stad verdient goede fietsparkeerplaatsen, maar het wildparkeren in binnenstad leidt tot een chaotische situatie en belemmering van onze toegankelijkheid. Raadslid Joris Broekmeulen vraagt daarom om actie! Lees verder

 • Een verantwoorde wijze van opvang, voor de buurtbewoners en voor de vluchtelingen

  24 september − Afgelopen week besprak de gemeenteraad de groeiende opgave voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. De Bossche VVD maakt zich zorgen over de grotere opgave voor de komende maanden. Dat roept belangrijke vragen op; Wat is onze capaciteit, hoe zorgen we voor humane opvang zonder overlast en hoe behouden we draagvlak bij buurtbewoners en woningzoekenden? Lees verder

 • Bossche VVD zoekt energieke fractiemedewerk(st)er!

  14 september − De vacature is gesloten! Lees verder

 • Opinie Bossche VVD opvang asielzoekers

  24 augustus − De opvang in Ter Apel, waar asielzoekers als eerste naartoe gaan, zit al een hele tijd overvol en daar moet een oplossing voor komen. Lees verder

 • Eerste “Op de Koffie” van deze raadsperiode vindt plaats op zaterdag 27 augustus. Ben jij erbij?!

  23 augustus − De Bossche VVD vindt het belangrijk om met leden en geïnteresseerden van gedachten te wisselen over actuele politieke zaken. Daarom organiseren wij zaterdag 27 augustus "Op de koffie." Kom jij ook?! Lees verder

 • Ontmoetingsplek lhbti'ers

  18 augustus − Grote behoefte aan veilige uitgaansplek voor lhbti'ers in Den Bosch! Lees verder

 • Inrijverbod Van Berckelstraat moet gehandhaafd worden

  20 juli − Afgelopen weekend stond er in het Brabants Dagblad dat het inrijverbod in de Van Berckelstraat na drie maanden nog altijd met grote regelmaat genegeerd wordt. De Bossche VVD was tegen het inrijverbod, maar vindt wel dat verkeersregels nageleefd en desnoods gehandhaafd dienen te worden. Lees verder

 • Direct investeren in innovatie en werkgelegenheid rondom ICT

  14 juli − De Bossche VVD is er ontzettend trots op dat de eerste grote investering van het nieuwe stadsbestuur meteen €5,3 miljoen in innovatie en werkgelegenheid is. Het verbouwen van de Grenco-hallen tot een nationale ‘hotspot’ voor ICT/data is een hele waardevolle investering voor onze stad. Lees verder

 • Luister naar de plannen van wethouder Ralph Geers!

  07 juni − Vorige week is Ralph Geers door de gemeenteraad benoemd tot wethouder van 's-Hertogenbosch! Kom meer te weten over Ralph en zijn plannen voor de lokale ondernemers en onze openbare ruimte in deze video en via een interessante podcast. Lees verder