Standpunten

 • Algemeen

  Verkiezingsprogramma ...

  Lees hier hoe we samen met jou willen bouwen aan onze toekomst.

  Lees meer
 • Algemeen

  Ons verhaal voor ...

  De Bossche VVD bouwt met onze liberale ideeën aan praktische oplossingen voor vandaag en kansen voor morgen.

  Lees meer
 • Wonen

  Dorpen met een eigen ...

  De dorpen verdienen aandacht en ontwikkeling ter versterking van hun eigen karakter.

  Lees meer
 • Wonen

  Goed en betaalbaar wonen

  Een huis is een thuis, maar nu niet voor iedereen bereikbaar. Dat vraagt om scherpe keuzes.

  Lees meer
 • Wonen

  Investeren in krachtige ...

  Steeds meer gebeurt lokaal. Dat vraagt om ruimte, ondersteuning en betrokkenheid bij de eigen buurt.

  Lees meer
 • Wonen

  Wonen in een groene buurt

  Wonen in een wijk of dorp die groen, schoon en veilig is.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid & mobiliteit

  Goed parkeren in en om ...

  Voldoende parkeergelegenheid in de stad is hoognodig voor de juiste balans tussen wonen en groen

  Lees meer
 • Bereikbaarheid & mobiliteit

  Vlot vervoer van A naar B

  Hoe we ons ook verplaatsen, het is fijn om zonder gedoe van A naar B te komen.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Slimme en duurzame ...

  Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst vraagt om een balans tussen duurzaamheid en de leefomgeving.

  Lees meer
 • Innovatieve economie

  Data en digitalisering

  Data en digitalisering zijn niet meer weg te denken. De Bossche VVD steunt deze innovatie van harte.

  Lees meer
 • Innovatieve economie

  Een bruisende stad die ...

  Onze binnenstad staat goed bekend. Om ook in de toekomst de economische motor te blijven willen we de binnenstad versterken.

  Lees meer
 • Innovatieve economie

  Ondernemers de ruimte geven

  ’s-Hertogenbosch is een echte MKB-gemeente. Dat moeten we koesteren door ruimte te maken voor groei.

  Lees meer
 • Werk

  Iedereen aan het werk

  Er is veel tekort aan personeel, terwijl nog veel mensen met een uitkering kunnen en willen werken. Tijd voor stevigere aanpak.

  Lees meer
 • Werk

  Meedoen met integratie

  Wij willen dat iedereen meedoet en integreert in onze samenleving en onze taal spreekt.

  Lees meer
 • Cultuur

  Cultuur voor alle ...

  Ons cultuurbeleid moet gericht zijn op ondernemerschap, maatschappelijke meerwaarde en kwaliteit.

  Lees meer
 • Cultuur

  Erfgoed om te koesteren

  Ons cultureel erfgoed zoals de historische stadscentrum en de cultuurhistorie moeten we koesteren.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Criminaliteit hard ...

  De gemeente moet kiezen voor repressie en preventie bij de aanpak van criminaliteit.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Veiligheid en ons ...

  In 's-Hertogenbosch moet iedereen zich veilig voelen. Daarom moet we overlast voorkomen en criminelen keihard aanpakken.

  Lees meer
 • Zorg & Gezondheid

  Samenleven met oog voor ...

  Preventie door gezondheid en het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers hebben onze hoogste prioriteit binnen de zorg.

  Lees meer
 • Zorg & Gezondheid

  Waardig oud worden met ...

  Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom moet de Bossche zorg vindbaar, toegankelijk en betaalbaar zijn.

  Lees meer
 • Jeugd & Onderwijs

  Kinderen fijn en veilig ...

  Bij ons geldt het uitgangspunt: één gezin, één regisseur, één plan, maar niet alle problemen moeten opgelost worden met jeugdzorg.

  Lees meer
 • Jeugd & Onderwijs

  Onderwijs als goede start

  Goed onderwijs is belangrijk voor de toekomst van ’s-Hertogenbosch.

  Lees meer
 • Jeugd & Onderwijs

  Studeren in ...

  De Bossche VVD gelooft dat de hele stad profiteert van de aanwezigheid van jongeren en studenten op alle niveaus.

  Lees meer
 • Sport

  Sporten en bewegen voor ...

  Sporten en bewegen maakt je fysiek en sociaal gezond en moet toegankelijk zijn voor iedereen.

  Lees meer
 • Overheid & Financiën

  Het belang van de ...

  Wij staan voor een moderne en dienstbare gemeente die belang van de Bosschenaar voorop stelt.

  Lees meer
 • Overheid & Financiën

  Onze krachten bundelen ...

  ’s-Hertogenbosch maken we samen. Met eigen initiatieven, goede burgerparticipatie en een politiek dat durft te kiezen.

  Lees meer
 • Overheid & Financiën

  Verstandig met ons geld ...

  De Bossche VVD ziet het als haar taak om orde te houden in de gemeentelijke financiën, zodat er ruimte blijft voor investeringen.

  Lees meer