Standpunten

 • Algemeen

  Visie 's-Hertogenbosch ...

  Onze algemene visie voor de stad en de dorpen van de gemeente 's-Hertogenbosch voor de jaren 2018-2022!

  Lees meer
 • © BD

  Algemeen

  Een tolerante stad

  Geweld en discriminatie tegen de LGBTI-gemeenschap en andere minderheidsgroepen vinden wij onacceptabel.

  Lees meer
 • Algemeen

  Wonen in sterke wijken ...

  Onze gemeente kent veel wijken en dorpen die ieder hun charme en eigenheid. Dat vraagt om verschillende maatregelen.

  Lees meer
 • Overheid & Financiën

  Degelijk financieel ...

  Voor de VVD is het op orde houden van de financiën de basis van het gemeentelijke beleid.

  Lees meer
 • Overheid & Financiën

  Een dienstbare en ...

  Wij werken aan een moderne gemeente. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit.

  Lees meer
 • Innovatieve economie

  Innovatieve en sterke ...

  De kans om van ’s-Hertogenbosch de big data hoofdstad van Nederland te maken wil de VVD waar maken.

  Lees meer
 • Innovatieve economie

  Ondernemerschap

  De Bossche VVD wil een bloeiende economie met veel banen, ondernemers zijn hierin onmisbaar.

  Lees meer
 • Werk

  Werken aan werk

  Werk is voor iedereen belangrijk en zorgt ervoor dat je prettig woont, voor jezelf zorgt en het leven kunt leiden dat je wilt.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Naar een duurzame toekomst

  We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en het milieu. Dat is van belang voor onze (klein)kinderen.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Aanpak drugscriminaliteit

  Wij vinden dat drugsdealers aangepakt en drugspanden gesloten moeten worden.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Meedoen met integratie

  De VVD staat voor een tolerante samenleving waarin iedereen meedoet. Niet je afkomst maar je toekomst staat centraal.

  Lees meer
 • Veiligheid

  Preventie van criminaliteit

  Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de buurt. Veiligheid valt of staat bij de oplettendheid van onze inwoners.

  Lees meer
 • © ANP

  Veiligheid

  Veilige wijken en dorpen

  Voor de VVD staat veiligheid centraal. Wijken die veilig zijn moeten we veilig houden en anders veilig maken.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid & mobiliteit

  Goed parkeren in en om ...

  Onze transferia zijn erg succesvol, daarom willen wij dat er een permanent transferium i.p.v. de Vliert.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid & mobiliteit

  OV en Fiets als alternatief

  Investeren in de balans auto, OV en fiets geeft mensen de vrijheid om zelf een vervoersmiddel te kiezen.

  Lees meer
 • Bereikbaarheid & mobiliteit

  Verkeer in beweging

  Zorgen voor een goede en veilige bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.

  Lees meer
 • Jongeren & Studenten

  Jongeren en studenten ...

  Jongeren en studenten zijn een belangrijk deel van de stad. Maar de gemeente en zij kunnen meer voor elkaar betekenen.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Aanpak laaggeletterdheid

  Goed kunnen lezen, schrijven en omgaan met de digitalisering is maar dan ooit van belang in deze tijd.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Beroepsonderwijs dat werkt

  ’s-Hertogenbosch beschikt over een sluitende keten aan onderwijsvoorzieningen. Van basisonderwijs tot universitair.

  Lees meer
 • Onderwijs

  Toekomstgericht onderwijs

  Wij vinden goed onderwijs van groot belang. Kinderen leren hier de kennis en vaardigheden om iets van hun leven te maken.

  Lees meer
 • Sport

  Ambitie voor topsport

  De topsport stimuleren we door te investeren in topfaciliteiten.

  Lees meer
 • Sport

  Sportbeleid in beweging

  Sporten is van groot maatschappelijk belang en investeren in sport is investeren in de toekomst.

  Lees meer
 • Zorg

  Een zorgzame gemeente

  ’s-Hertogenbosch is van nature een sociale gemeente, waar mensen voor elkaar zorgen en voor elkaar klaar staan.

  Lees meer
 • Zorg

  Verantwoorde Jeugdzorg

  Een goede opvoeding maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Als ouders dit niet aankan, helpt de gemeente mee.

  Lees meer
 • Zorg

  Waardering voor onze ...

  Mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. Daarom kunnen mantelzorgers rekenen op onze steun.

  Lees meer
 • Cultuur

  Een uitdagend cultuuraanbod

  De Bossche VVD vindt cultuur belangrijk voor de kwaliteit van leven in de stad.

  Lees meer
 • Cultuur

  Historie om te koesteren

  Voor ons is cultuurhistorie een belangrijk punt. De historie van de stad heeft de Bosschenaar gemaakt tot wat hij nu is.

  Lees meer