Ytje van de Hulsbeek-Visser

Waterschap Aa en Maas Algemeen bestuurslid

 Mijn naam is Ytje van de Hulsbeek-Visser en mijn voornaam verklapt al een beetje dat mijn ‘roots’ niet in Brabant liggen. Ik ben geboren in Friesland, dicht bij de Dokkumer rivier de Ee, die bekend is van de Elfstedentocht. Na op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland te hebben gewoond ben ik samen met mijn man Bart in Berlicum gaan wonen.

 Politiek vind ik boeiend en sinds 2010 zet ik mij actief in voor de VVD op verschillende manieren.

Sinds maart 2018 ben ik gekozen als algemeen bestuurslid voor Waterschap Aa en Maas. Het waterschap zorgt voor veilige en goed onderhouden dijken en biedt veiligheid tegen overstromingen. Het afvalwater van bedrijven en burgers wordt gereinigd en tevens zorgt het waterschap ervoor dat de recreatieplassen een goede waterkwaliteit hebben. Daarnaast zijn er nog vele andere zaken waar het waterschap een rol in speelt, zoals het onderhouden van sloten en beken en voldoende water in natuurgebieden, kortom het waterschap verbeterd de leefomgeving voor mens, dier en plant.

De VVD zet zich ook uitdrukkelijk in dat al deze zaken betaalbaar blijven voor de bedrijven en bewoners van waterschap Aa en Maas.

Persoonlijk vind ik het van gelang dat de taken van het waterschap dichter bij de burger gebracht wordt. Bewustwording is daar een onderdeel van. Vooral het waterbeheer in bebouwd gebied is van gelang omdat water steeds lastiger te beheersen wordt. Het sturen van droogte en natheid start ook in veel gevallen bij mensen in hun eigen leefomgeving.

 

Contact: yvisser@aaenmaas.nl

Tel: 06 42227265