De Bossche VVD staat voor een maatschappelijk en toegankelijk Sportiom.

Het Sportiom is van groot maatschappelijk belang. De Bossche VVD is van mening dat de nieuwe aanbesteding grondig moet gebeuren en het maatschappelijk belang bij het gebruik van het Sportiom door de Bossche verenigingen voorop moet staan.

Door diverse Bossche sportverenigingen wordt veelvuldig en al bijna twintig jaar lang gebruik gemaakt van het Sportiom. De overeenkomst met de exploitant loopt eind 2018 af en de komende maanden wordt gestart met het aanbestedingstraject voor de nieuwe periode van 20 jaar. De Bossche VVD is van mening dat deze aanbesteding grondig moet gebeuren en het maatschappelijk belang bij het gebruik van het Sportiom door de Bossche verenigingen voorop moet staan. 


Om dit te garanderen wordt er vanavond, op initiatief van onze fractielid André Rotman, tijdens de raadsvergadering een amendement ingediend. Hiermee zorgt de Bossche VVD, samen met alle andere fracties, er voor dat de verenigingen vooraf betrokken en gehoord worden zodat hun input in de aanbesteding meegenomen kan worden. Daarnaast regelt het amendement dat de Bossche verenigingen tegen het verenigingstarief kunnen sporten op uren die bepaald worden door de gemeente en niet door de commerciële exploitant.

 
Op deze manier blijft een van onze belangrijkste sportvoorzieningen voor onze Bossche sportverenigingen toegankelijk!