Fusie VVD ’s-Hertogenbosch en VVD Sint-Michielsgestel

De leden van het VVD-netwerk ’s-Hertogenbosch en de VVD-afdeling Sint-Michielsgestel hebben maandag 6 maart 2017 besloten tot de vorming van één lokaal VVD-netwerk, namelijk het lokale netwerk VVD ’s-Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel. De VVD neemt met de invoering van een lokaal netwerk-structuur afscheid van de oude, sinds 1948 bestaande partijstructuur en is klaar voor de toekomst!

De VVD ’s-Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel wil met vereende krachten een nog meer toegankelijke liberale politieke volkspartij in de regio vormen. Zo worden samen evenementen georganiseerd, willen we kweekvijver zijn voor nieuw talent en gaan we elkaar ondersteunen en versterken bij de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Door de bundeling van kennis en ervaring streven we naar een nog krachtigere uitstraling naar leden én kiezers.


Voor een open en toegankelijke partij is het van belang om op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige bestuurlijke organisatie te hebben. We zijn dan ook blij dat het nieuwe lokale netwerk VVD ’s-Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel direct een nieuw bestuur kan presenteren. Het bestuur wordt gevormd door:


  • Hans Schoonen Voorzitter
  • Hanneke Welten Vice-voorzitter en portefeuillehouder Communicatie en Campagne
  • Maarten van Os Secretaris
  • Rob van den Broek Penningmeester
  • Laurens Sijsenaar Portefeuillehouder talentmanagement en opleidingen (met als speciaal aandachtsgebied jongeren)
  • Ytje van de Hulsbeek Bestuurslid met als speciaal aandachtsgebied Communicatie en Campagne Sint-Michielsgestel
  • Gerard Verheij Bestuurslid (met als speciaal aandachtsgebied Netwerken en ledenwerving)


Gerard Verheij zal de connectie met de VVD-fractie en leden in Sint-Michielsgestel invullen en wordt hierin bijgestaan door Ytje en Laurens.


Met het nieuwe lokale netwerk, waarbij de VVD-leden de ruggengraat zullen vormen, zetten wij de luiken en de deuren open om alle liberalen, dus ook niet-VVD-leden, binnen het netwerk VVD ’s-Hertogenbosch & Sint-Michielsgestel welkom te heten.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Maarten van Os via info@vvdshertogenbosch.nl.