Meer grip op controletaak van de gemeenteraad

Het controleren van het gevoerde beleid is een van de belangrijkste taken van de gemeenteraad. De Bossche VVD vindt dat de informatie niet alleen beter beschikbaar moet worden gemaakt, maar ook dat de gemeenteraad meer grip moet krijgen op de contolerende taak.

De Tweede Kamer heeft hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld die ook al door een aantal gemeenten wordt toegepast. Deze ‘methode Duisenberg’ houdt in dat twee raadsleden (één van de coalitie, één van de oppositie) over de begroting en de jaarrekening rapporteren en geeft op hoofdlijnen antwoorden op de vragen hoe het beleid op een bepaald gebied is uitgevoerd, wat het heeft gekost en wat het heeft opgeleverd. Doel is om de raadsleden een beter inzicht te geven in de relatie tussen doelen, prestaties en middelen op een beleidsterrein te geven om het politieke debat tijdens begroting en jaarrekening te versterken.


Tijdens de commissie Financiën, Economie- en Sociale zaken op 20 maart dient VVD-raadslid Robert Janssen een notitie in die gebaseerd is op deze methode. De VVD stelt voor om een werkgroep op te richten om deze methode voor 's-Hertogenbosch uit te werken. Dankzij deze methode kan er een scherp en begrijpelijk debat gevoerd worden over de inhoudelijke keuzes van het gemeentelijk beleid.