Verplaatsing Lidl Oude Vlijmenseweg/ Boschmeerplein

Op dinsdag 4 april ontvingen wij een brief van de winkeliers aan de Oude Vlijmenseweg over de ontwikkelingen in het winkelgebied Oude Vlijmenseweg/Boschmeerplein. Deze ondernemers zien kansen nu de Lidl een nieuw pand wil bouwen om de kwaliteit van het winkelgebied te vergroten.


De Bossche VVD onderschrijft de kansen van deze ontwikkeling en is dan ook van mening dat deze ontwikkeling snel van start moet gaan. Nu de Lidl met investeringen de eerste stap zet vinden wij dat de gemeente deze kans actief aan moet grijpen om samen met de andere ondernemers het winkelgebied kwalitatief te verbeteren.


Omdat voor de bouw van het pand van de Lidl een wijziging van het bestemmingsplan nodig is kan de gemeente laten zien dat het deze kwaliteitsverbetering steunt door actief mee te werken aan de bestemmingsplanwijziging.


Omdat uit de brief van de winkeliers blijkt dat de ontwikkeling even stil lijkt te liggen heeft Robert Jansen namens de Bossche VVD de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Deelt het college de mening van de Bossche VVD dat de nieuwbouw van de Lidl de kwalitatieve verbetering van het winkelgebied Oude Vlijmenseweg/Boschmeerplein kan ondersteunen?
  2. Is het college bereid om samen met de betrokken deze verbetering in gang te zetten?
  3. Staat het college open om zo snel mogelijk het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw van een nieuwe Lidl mogelijk te maken?