Moties voor een sterkere en liberalere voorjaarsnota

Afgelopen maand heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch uitgebreid stil gestaan bij de politieke keuzes voor volgend jaar. De Bossche VVD is tevreden over de keuzes van het College van B&W voor 2018, maar deze kunnen altijd beter en liberaler. Daarom dient de Bossche VVD tijdens de besluitvormende vergadering onderstaande moties (mede) in.

  • Wijkgerichte handhaving. Onze gemeentelijke handhavers in de toekomst wijkgericht laten werken, zodat meer overlast kan worden aangepakt en het veiligheidsgevoel in onze dorpen en wijken wordt versterkt!


  • Oplossen tekorten sportfaciliteiten bij voetbalverenigingen. Het onderhoud en tekorten bij de sportverenigingen in kaart brengen en per sportvereniging een planning  voor investeringen te maken. Hierdoor worden de problemen, zoals nu bestaan bij onze voetbalclubs, opgelost en wordt iedere club geholpen met hun plannen om verder te groeien.


  • Evenemententerrein voor het Paleiskwartier. Het Paleiskwartier verdient een levendig evenementenplein. De tijdelijke oplossing op de locatie tussen de Onderwijsboulevard en de Hofvijver zou volgens ons moeten worden omgevormd tot een mooi hart van de wijk. Het College dient dit uit te werken.


  • Samenwerking en fusie Bieb/Muzerije. De beoogde fusie tussen de Bibliotheek, de Muzerije en Babel vordert te langzaam. Net zoals andere partijen wil de Bossche VVD dat deze inhoudelijke samenwerking slaagt, ook als dat betekent dat de ruimtebesparing wordt losgelaten. De eerder (per organisatie) besloten bezuinigingen mogen wat de Bossche VVD betreft voor de nieuwe organisatie als geheel gelden.


  • Werkgelegenheid op Heesch-West en woningen op terrein Heijmans. Indien Heijmans zou besluiten om de werf te verhuizen naar het nieuw te ontwikkelen terrein Heesch-West ontstaat er een win-winsituatie. Door nieuwe woningen tussen ’s-Hertogenbosch en Rosmalen te realiseren en de aantrekkingskracht van Heijmans te gebruiken om meer werkgelegenheid te creëren in de regio. De Bossche VVD wil stevig inzetten op deze ontwikkeling.


  • Doorpakken op De Groote Wielen. De Groote Wielen in Rosmalen blijft groeien, naar 14.000 inwoners aan het einde van deze fase. Maar op het gebied van de voorzieningen loopt de wijk achter. De gemeente moet volgens ons doorpakken in de ontwikkeling van een supermarkt in een winkelcentrum samen met ontwikkelaars, corporaties en particulieren.


  • De Vinkelse Molen. De Stichting de Vinkelse Molen heeft een prachtig maatschappelijk initiatief neergezet in het dorp. De gemeente zou, volgens o.a. de Bossche VVD, de stichting ondersteunen door de bijdrage te verdubbelen en ze verder te helpen in het zoeken van aanvullende financiering.