Vragen over vrij ondernemerschap bij straatventers.

De Bossche VVD vindt dat we ondernemers die kansen zien dat zo veel mogelijk moeten ondersteunen. Tijdens 'Informeren en Ontmoeten' op maandag 19 juni werd ingesproken over de regelgeving omtrent ventvergunningen in 's-Hertogenbosch.

Hierbij kwam naar voren dat het vrij ondernemerschap door beleid van de gemeente in de knel komt. Raadslid Robert Janssen heeft daarom de volgende vragen aan het College van B&W gesteld:

  1. Mevrouw D. Burg sprak 19 juni bij ‘Informeren & Ontmoeten’ in. Zij wil graag een ventvergunning hebben maar krijgt deze niet. Wat is hier aan de hand?

  2. Klopt het dat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch geen nieuwe ventvergunningen worden uitgegeven aan toetreders?

  3. In een aantal gemeenten is er, om de bureaucratie te beperken, alleen een meldplicht. Zou dit ook passen voor de gemeente ’s-Hertogenbosch?

  4. Is het college het eens met de Bossche VVD dat we ondernemers zoveel mogelijk moeten stimuleren om te ondernemen en dat hierbij vrij ondernemerschap erg belangrijk is?

  5. Staat het college open om naar de regelgeving rondom de ventvergunning te kijken, om mogelijk mogelijke toetreders een kans te bieden en tevens onderzoeken of alleen een meldplicht voldoende kan zijn?