Theater aan de Parade: Niets doen is geen optie meer!

Aanstaande woensdag bespreekt de gemeenteraad wederom het Theater aan de Parade. De Bossche VVD is van mening dat het nu tijd is om een beslissing te nemen en de volgende stap te zetten naar een theater dat past bij ’s-Hertogenbosch. Volgens André Rotman zijn er voldoende onderzoeken en discussies geweest en is de stad toe aan een duidelijke koers.

De VVD heeft altijd ingezet op een theater in de binnenstad dat:
•    Past bij onze cultuurambities;
•    Ruimte geeft aan cultureel-ondernemerschap;
•    Als huiskamer dient voor alle Bosschenaren;
    De samenwerking in de stad en de regio opzoekt;
•    Met een duidelijk, realistisch en taakstellend budget gebouwd en geëxploiteerd kan worden.
 
De uitkomst van de aanbesteding, zoals die enkele maanden geleden naar buiten kwam, voldeed niet aan onze ideeën. Het alternatieve plan van het college past volgens ons beter bij de stad. Dit plan geeft realistische kaders en een taakstellend budget om een passend theater te ontwikkelen.
 
Samen met een deel van de gemeenteraad wil de VVD ook werk maken met de huiskamerfunctie van het nieuwe theater door het toevoegen van een multifunctionele tweede zaal/foyer (zonder toneeltoren) voor activiteiten van de stad, zoals het Oeteldonks carnaval. Hiervoor wordt een aanvullend amendement ingediend tijdens de vergadering (zie bijlage).
 
Niets doen is geen optie meer! Het is tijd voor een heldere koers op weg naar een functioneel theater voor de hele stad.