Aanpak Magistratenlaan/Spoorzone: Noodzaak!

De magistratenlaan is een van de hoofdverbindingswegen in de spoorzone. Bedrijven, scholieren, forensen, Kiss & ride passanten maken volop gebruik van deze doorgaande weg. De toename van het verkeer levert ongemakken, ongenoegen en irritaties op bij ondernemers, forensen en bewoners van het paleiskwartier! Volgens de Bossche VVD is het voor de ontwikkeling van het gebied spoorzone en Paleiskwartier van cruciaal belang dat het gebied ook in de toekomst voor alle vormen van vervoer goed bereikbaar blijft.

Gezien de ontwikkeling en uitbreiding van activiteiten en functies in het Paleiskwartier/Spoorzone is het de verwachting dat met de huidige opzet de doorstroom van het verkeer op de Magistratenlaan alleen maar zal verslechteren. Waarbij een slechte verkeersafwikkeling richting randweg en doorstroom de aantrekkelijkheid van de wijk Paleiskwartier schaadt.

Niet alleen automobilisten ondervinden ongemakken binnen het gebied spoorzone, ook fietsers ervaren deze, zij het dat deze van een andere aard zijn. Reizigers op de fiets naar het station aan de Westzijde hebben het niet eenvoudig. Het aantal stallingsplaatsen is in de open lucht en ruim onvoldoende. Daar komt bij dat het voor de omgeving en passanten maar een armoedig aanblik is.


VVD-raadslid Henry Liebregts heeft om deze redenen de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college het eens met de stelling van de Bossche VVD dat de ontwikkeling van het Paleiskwartier van belang is voor onze stad en regio?
  2. Is het college het met de fractie van de Bossche VVD eens dat goede verkeersafwikkeling en doorstroom de aantrekkelijkheid en de ontwikkeling van het gebied Paleiskwartier/Spoorzone vergroot?
  3. Is het college bereid om op korte termijn een informatieavond te beleggen waarbij zij met de raad in gesprek gaat over de ontwikkelingen van het gebied Spoorzone en de integrale aanpak daarvan?
  4. Is het college het met de Bossche VVD eens dat de parkeerfaciliteiten van de fietsers aan de Westzijde van het station kunnen worden verbeterd?