Hoe kunnen we onze eeuwlingen eren?

Sinds jaar en dag bezoekt de burgemeester onze honderdjarige. Maar zou het niet mooi zijn als onze eeuwelingen, ter gelegenheid van hun eeuwfeest, verrast zouden worden met iets tastbaars? Een tastbare herinnering aan hun leven in onze stad.

In diverse steden worden bankjes geplaast voorzien van naam, geboortedatum en de datum waarop hij of zij 100 jaar is geworden. Naar mening van de Bossche VVD wordt het tijd dat wij dit goede voorbeeld gaan volgen. Zo herdenken niet alleen familie, vrienden en bekenden deze heugelijke dag, maar zal ook iedere wandelaar, die even zijn of haar rust neemt op zo’n eeuwelingen bankje, deze heugelijke verjaardag prijzen.

Raadslid Henry Liebregts heeft om deze reden de volgende vragen gesteld:

  • Is het college het met de Bossche VVD eens dat het plaatsen van eeuwling bankjes in ons openbaar gebied (bijvoorbeeld parken, parade, markt enz.) een mooie geste is aan de jarige en de stad om de verjaardag van de eeuweling te herdenken?
  • Is het college het met de Bossche VVD eens dat dat dergelijke eeuwelingen bankjes- behalve een mooie herinnering is voor de familie, vrienden en bekenden van de eeuweling - de stad verrijkt met rustpunten voor wandelaars?
  • Is het college bereid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze eeuwelingen (en de stad) te verrassen met een eeuwelingen bankje als een cadeau van de stad?