Citybeacons als innovatieve informatiezuil

In sommige steden staan al enige tijd op strategische punten ‘innovatieve informatiezuilen’ van Citybeacon. Iets wat wij als Bossche VVD erg interessant vinden. Deze ‘innovatieve informatiezuilen’ worden gebruikt voor promotie, informatie,  advertenties van bedrijven maar ook bijvoorbeeld evenementen. Daarnaast is het mogelijk om als bezoeker en inwoner van de gemeente informatie op te vragen, zoals digitale plattegronden of informatie over de directe omgeving. Tevens kunnen de Citybeacons wifi toegankelijk maken in alle kernen van onze gemeente, kan er informatie bij calamiteiten op gedeeld worden en het is mogelijk om de Citybeacon te gebruiken om bijvoorbeeld luchtkwaliteit en bezoekersaantallen te meten. Kortom een interactieve moderne ‘innovatieve informatiezuil’ met vele toepassingen voor bezoekers en op veiligheidsgebied.

De Bossche VVD vindt dit een interessante ontwikkeling die bij kan dragen aan de dienstbaarheid, bereikbaarheid en informatievoorziening aan onze bewoners en bezoekers en die een impuls kan geven aan het innovatieve karakter van de stad. De ‘innovatieve informatiezuilen’ zijn ook toepasbaar in onze kernen en op strategische plekken zoals de Brabanthallen.

Tevens past dit ook in de ‘Big Data hoofdstad’ die we willen zijn. De gegevens die deze ‘innovatie-informatiezuilen’ opleveren, kunnen worden verwerkt tot  waardevolle informatie over bijvoorbeeld de veiligheid, luchtkwaliteit of economie.


Daarom komt raadslid Robert Janssen namens de Bossche VVD tot de volgende vragen:

  1. Is het college met de Bossche VVD eens dat we innovatie moeten uitstralen als tweede ICT stad van Nederland en dat we dat kunnen stimuleren door gebruik te maken van de mogelijkheden van systemen zoals Citybeacons?
  2. Is het college het met ons eens dat de mogelijkheden die dergelijke systemen bieden, kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid en dienstbaarheid aan onze bewoners en bezoekers van onze gemeente, ook in de kernen en dorpen die geen VVV-kantoor bezitten?
  3. Is het college bereid om te onderzoeken waar deze ‘innovatie-informatiezuilen’ kunnen bijdragen aan onze beleidsdoelen en waar deze zuilen te plaatsen zijn?