Standpunt programma Hoogfrequent Spoor

Vanuit de stad ontving de fractie van de Bossche VVD de vraag om een standpunt te formuleren rondom het Programma Hoogfrequent Spoor. Hier volgt de openbare kopie van ons standpunt.

De problemen van het Programma Hoogfrequent Spoor zijn ons bekend en wij hebben daar als Bossche VVD al enkele malen aandacht aan besteed. Zo hebben we een tijd geleden de woordvoerders van onze Tweede Kamerfractie op dit gebied uitgenodigd om met buurtbewoners te spreken over de zorgen die er leven. Zowel rond de Spoorzone als de overlast door trillingen in Rosmalen.

Onze inzet daarbij is dat extra goederenvervoer door het centrum van onze gemeente ongewenst is. De Betuweroute is speciaal aangelegd voor dit vervoer, dus daar moeten de treinen ook rijden. Als partij sluiten we ons dan ook aan bij de campagne van de gemeente 'Love Betuweroute' en trekken daarbij samen op met omliggende gemeenten. Naast het aandringen op andere routes voor het goederenvervoer pleiten wij in Den Haag ook voor oplossingen van overlast door geluid en trillingen. Wij willen dat het Rijk hier ruimhartig mee omgaat om de overlast zo ver mogelijk te verminderen.

Kortom, op verschillende manieren zijn wij actief op dit terrein.