Parkeerarrangementen in de binnenstad

De Bossche binnenstad blijft één van de grootste economische motoren van onze gemeente. Maar ook onze gemeente heeft concurrentie van andere binnensteden. Nu hebben wij al een grote voorsprong op de andere gemeenten door onze historische binnenstad, het gastvrije karakter, de typisch Bossche lokale winkels en een positief imago. Echter, op het gebied van parkeren zijn er nog slagen te maken. Zowel qua bereikbaarheid van de parkeermogelijkheden als de aantrekkelijkheid van het parkeren in onze binnenstad.

Op de nieuwjaarsreceptie van Hartje ’s-Hertogenbosch kondigde de voorzitter aan dat er een pilot gaat komen met korting op parkeren als bezoekers aankopen doen in de winkels. Aanvullend daarop beschreef de vice-voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland welke plannen er zijn voor arrangementen, in combinatie met parkeren.

Wat de Bossche VVD betreft zijn dit welkome ontwikkelingen, waarbij zowel de detailhandel als de horeca en de VVV samenwerken aan het nog aantrekkelijker en gastvrijer maken van onze binnenstad. De initiatiefnemers verwachten een bijdrage in de kosten vanuit het ondernemersfonds (SOCH), maar omdat de gemeente ook eigenaar is van een aantal parkeergarages in de binnenstad vindt de Bossche VVD dat ook de gemeente actief mee moet werken aan dit initiatief.

Om deze reden heeft Ralph Geers de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Deelt het college de mening van de Bossche VVD dat dit initiatief zeer welkom is en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van onze binnenstad?
  2. Bent u het met de Bossche VVD eens dat de gemeente, als eigenaar van enkele parkeergarages, een rol kan spelen bij dit arrangement?
  3. Is het college bereid om de initiatiefnemers actief te benaderen met de vraag op welke manier de gemeente dit initiatief kan ondersteunen?