Standpunt VVD Sparrenburgbos

Wij vinden dat het Sparrenburgbos open moet blijven, dat is ook wat er gaat gebeuren. Op basis van het bestemmingsplan zijn al aanvragen van eerdere eigenaren om delen van het bos te bebouwen afgewezen. De huidige eigenaar heeft al aangegeven dat hij het bos in stand wil laten. Voor ons is er dan ook geen twijfel dat het bos toegankelijk blijft voor omwonenden. De VVD is er dan ook geen voorstander van om het bos aan te kopen, we zien dat ook niet als taak van de gemeente. Als de eigenaar het wil verkopen kan hij dat het beste aan een organisatie als Staatsbosbeheer doen die ervaring hebben met het onderhoud van bossen. Wij vinden dat het bestemmingsplan meer dan voldoende bescherming biedt tegen ongewenste ontwikkelingen in het bos, zodat het Sparrenburgbos behouden blijft voor omwonenden en bezoekers.