Kiezers bedankt!!

Bij de gemeenteraadsverkiezingen is de Bossche VVD weer de GROOTSTE partij van 's-Hertogenbosch geworden en daar willen we al onze kiezers hartelijk voor bedanken!

Met 5 zetels en een leidende rol in de gemeenteraad willen onze nieuwe raadsleden echt een slag maken om van 's-Hertogenbosch een toekomstgerichte gemeente te maken.


Veel succes Jan Hoskam, Ralph Geers, Eva Eigenhuijsen, Mikhael Hack en Hanneke Welten!!!