Bossche VVD stelt vragen over voortbestaan visgelegenheid Rosmalen

De woonboten op de Ertveldplas moeten vanwege mogelijke uitbreiding industrie worden verplaatst. Mogelijke nieuwe locaties voor deze woonboten zijn de Van Veldekekade en de Rosmalense Plas. De plas wordt al jaren gepacht door een nog steeds groeiende Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, met ruim 600 leden. Ook nu loopt er nog een 6- jarig contract met de gemeente om dat te continueren. Helaas is deze hengelsportvereniging in het voortraject; mogelijkheden verhuizing woonboten, niet betrokken geweest en hebben zij via de krant hiervan kennis moeten nemen. De Bossche VVD vindt dit vreemd en stelt vragen aan het College van B&W.

Het pachten van de wateren door de vereniging betekent ook dat zij jaarlijks investeren in het uitzetten van karpers (ongeveer 1000 euro op jaarbasis). Vanwege het feit dat er nu een onderzoek loopt naar de vestigingsmogelijkheden voor woonboten , vraagt de vereniging zich niet alleen af of zij nog wel moeten investeren, maar maken zij zich grote zorgen over überhaupt het voortbestaan van hun vereniging.

Er bestaat wel begrip door club voor woonbotenverplaatsing, zeker voor de Van Veldekekade, maar minder voor Rosmalense plas. Nadelen voor club zijn:

  • 1/3 minder viswater
  • Vanwege lopende onderzoeken twijfels over investering karpers,
  • Een 5-tal visstekken komen te vervallen (zijn verdeeld over de oever van de plas),
  • De aangelegde vissteiger voor minder valide is in samen werking met de gemeente aangelegd en ligt dicht bij parkeerplaats (50 mtr.)
  • Het nachtvissen door de nieuwe woonbootbewoners zal worden gezien als overlast.•
  • Verlies van leden

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Bossche VVD enkele vragen:

  1. Klopt het dat de Hengelsportvereniging noch betrokken is geweest in het voortraject van de verhuisplannen van de woonboten, noch een berichtgeving daaromtrent hebben mogen ontvangen? Zo ja/nee. waarom niet of wel?
  2. De plannen omtrent verhuislocaties hebben nog geen definitieve status, niet alleen worden er nu gesprekken gevoerd met betrokken partijen (participatie) en de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft hierover ook nog geen definitief besluit genomen. Bent u gezien de status van de plannen en het ophalen van meningen en informatie bij betrokken partijen, bereid om vervolgens in gesprek te gaan met de Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers, om te bezien of en op wat voor wijze aan de wensen van de Hengelsportvereniging tegemoet kan worden gekomen?