Presentatie Bestuursakkoord 's-Hertogenbosch 2018-2022

Op 21 maart werd de Bossche VVD wederom de grootste partij van ’s-Hertogenbosch! Een prestatie waar we trots op mogen zijn, maar ons ook de verantwoordelijkheid gaf om tot een goed gemeentebestuur te komen. Dat is gelukt dankzij formateur Han Looijen en alle onderhandelende partijen. Vol enthousiasme presenteren wij het nieuwe bestuursakkoord.

Een akkoord waarin we op weg gaan naar de toekomst, knopen doorhakken en onze financiële basis sterk houden. Onder leiding van de VVD is er altijd gezorgd voor degelijke financiën, ook dit akkoord kent een stevige en duidelijke financiële paragraaf. Geld moet eerst verdient worden voor het uitgeven kan worden en de woonlasten voor onze inwoners en bedrijven stijgen niet meer dan alleen met de inflatiecorrectie.

Op het gebied van economie versterken we innovatie en de economie rondom Data Science. Onder andere door ons beleid om startende ondernemers te ondersteunen voort te zetten, door in het Grasso-complex een verzamelplaats van bedrijven rondom Data Science te maken en door een wethouder ICT & Data Science aan te wijzen, in de persoon van Jan Hoskam. Maar ook de verdere ontwikkeling van de binnenstad en het centrum van Rosmalen krijgt extra aandacht. Met name in de binnenstad willen we meer bezoekers trekken door de verbinding met de successen van het Jeroen Boschjaar te maken. Daarnaast is er voor de binnenstad wel een gesprek over de balans tussen belangen nodig.

Want waar we aan de ene kant meer ruimte geven aan jongeren door ruimere openingstijden van de horeca op een aantal extra (feest)dagen per jaar en de mogelijkheid onderzoeken voor een extra nachtzaak, willen we aan de andere kant de binnenstad als woongebied ook aantrekkelijk houden. Daarom willen we in het akkoord nu ook echt een einde maken aan het straatracen in de binnenstad en zorgen we dat het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers gelijk blijft. Tegelijkertijd kijken we wel of het in planvorming mogelijk is om parkeergarages meer richting de rand van de historische binnenstad te verplaatsen om zo verkeersbewegingen in het drukke gebied te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van de Tolbruggarage naar de locatie van de Zusterflat op het GZG-terrein.

Bij een aantrekkelijk stad hoort ook een aantrekkelijk cultureel aanbod. Daarom kiest de coalitie er voor om het plan voor het Theater aan de Parade dat vlak voor de verkiezingen gepresenteerd werd, voort te zetten. Op basis van gesprekken is er ook vertrouwen gekomen in de fusie tussen Bieb, Muzerije en Babel. In samenwerking met het onderwijs kunnen zij in de twee huidige panden aan de Hinthamerstraat een toekomstbestendig model uitvoeren. Hierdoor vergroten we de kansen voor mensen om alles uit het leven te halen. Naast de eerder genoemde acties om het uitgaansleven aantrekkelijker te maken voor jongeren willen we ook meer jongeren binden aan onze gemeente door meer studenten- en starterswoningen te realiseren en door een introductieprogramma in de stad voor studenten, zodat zij de stad goed leren kennen.

Dit akkoord richt zich duidelijk op toekomst en kent daarom ook een aantal plannen om de Bossche samenleving duurzaam te maken. Dat doen we samen met inwoners en bedrijven, want de energietransitie is geen verantwoordelijkheid van de overheid alleen.

Als liberalen hebben wij een positief beeld van de kwaliteiten en kansen van mensen om iets van hun leven te maken. Dit hebben wij ook als centraal uitgangspunt op laten nemen in het akkoord. We stellen mensen in staat om kansen te grijpen, maar als zij om de een of andere reden minder in staat zijn om die kansen te grijpen vinden wij dat er goede ondersteuning en zorg beschikbaar moet zijn.

Kijkend naar het gehele akkoord heeft de VVD-fractie met veel enthousiasme ingestemd, omdat er een toekomstgericht en liberaal akkoord ligt. Het bestuursakkoord laat veel ruimte voor de VVD-fractie om concrete maatregelen voor te stellen en zo een herkenbare librale koers in te zetten. Tijdens de Op de Koffie van 9 juni gaan wij als fractie graag met u als leden in gesprek over het akkoord en de kansen die dit voor de VVD biedt. Tot dan!

Ralph Geers, fractievoorzitter Bossche VVD