Watersport aan het Engelermeer

De gemeenteraad heeft de steun uitgesproken aan de watersportvereniging Engelermeer. Ook wij willen dat deze vereniging in staat wordt gesteld om zich verder te ontwikkelen als laagdrempelige watersportvereniging en een nieuw clubhuis te kunnen bouwen. Deze vereniging is een verrijking voor de watersport aan het Engelermeer!

De watersportvereniging Engelermeer is al sinds 2010 bezig met het zelfstandig opbouwen van een mooie vereniging, waar vooral de jeugd op een laagdrempelige manier watersport kan beoefenen. De vereniging loopt nu tegen zijn grenzen aan, omdat de huidige huisvesting niet toereikend is. Wat voor ons reden is geweest tot het steunen van deze motie.

De vereniging heeft eenmalige steun nodig van de gemeente voor realisatie van het plan voor nieuwe huisvesting. Wij hebben het college dan ook voorgesteld te onderzoeken op welke manier wij hen kunnen helpen om deze vereniging verder te gaan doorontwikkelen. 

Wij hopen zo te kunnen meebouwen aan levendige watersport op het Engelermeer, natuurlijk met oog voor de natuur!