Initiatief herontwikkeling terrein Dorsvlegel te Vinkel

Tot voor kort was aan de Brugstraat 43 in Vinkel, Partycentrum de Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om deze locatie te herontwikkelen en een andere bestemming te geven. Wij als VVD juichen particuliere initiatieven in de woningbouw natuurlijk toe, er moet namelijk flink gebouwd worden!

© Dorsvlegel

Het college meldde in de informatiebrief dat door de initiatiefnemer uitvoerig zou zijn gesproken (voorafgaand aan de informatieavond) met de direct omwonenden van het plangebied en dat de plannen overwegend positief door hen zouden zijn ontvangen. Wij als VVD, zijn echter benaderd door omwonenden die zich niet herkennen in dit beeld. Terwijl het van groot belang is dat omwonenden worden meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Ook stelt het college dat het initiatief goed past in de geldende beleidskaders, maar feitelijk is dat het niet past binnen het huidige bestemmingsplan. Wij vinden dat ook bij dit transformatieplan, waarin maar liefst 26 woningen worden gebouwd, wat een enorme impact heeft op de Vinkelse samenleving, door de gemeenteraad de ruimtelijke uitgangspunten horen te worden vastgesteld.

De VVD stelt dan ook de volgende vragen aan het college:

  1. Bent u bekend met de signalen die wij van omwonenden hebben ontvangen en zo ja, hoe beoordeelt u die?
  2. Waarom heeft het college er niet voor gekozen de ruimtelijke uitgangspunten voor deze herziening van het bestemmingsplan aan de raad voor te leggen?