Naar een sterke basis in de wijken

Wij zijn enorm enthousiast over de aanpak van Powerup073 in de wijken west en Hambaken, waarbij professionals samen met de wijk, het gezin en de jongere preventief werken aan het vermijden van onwenselijke straatcultuur. Daarom willen wij een volgende stap zetten door structureel financiële middelen te verschuiven naar organisaties uit de wijken, zoals Kruiskamp ons Buurtje, Hambaken Gym, Noorderpoort Samen doen, de Buurtvaders en vele anderen.

De meeste jongeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch groeien op in een omgeving die je onze jongeren toewenst. Zorgzame ouders, een goede school, een prettige wijk. Thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur: het zijn de drie ingrediënten voor een geslaagde start in het leven. Een dominante straatcultuur leidt echter vaak tot overlast en beginnende criminaliteit. Deze problematiek moet natuurlijk worden aangepakt.

In de woorden van de voorzitter van Hambaken Gym: “Vijfentwintig jaar traditioneel welzijnswerk heeft de problematiek niet wezenlijk veranderd.” De VVD is van mening dat om het tij te keren er eens een ander pad bewandeld moet worden. Er moeten volgens ons structureel financiële middelen verschoven worden van het traditionele welzijnswerk, naar de initiatieven in de wijken.

Wij geloven sterk dat de betrokkenheid van wijkbewoners en rolmodellen uit de wijken een grote impact heeft op de effectiviteit van welzijnswerk. Dat zijn niet alleen de professionals van Divers, S-port, MEE en Juvans. Dat zijn vooral de lokale initiatieven als Kruiskamp ons Buurtje, Hambaken Gym, Noorderpoort Samen Doen, de Buurtvaders en vele anderen. De organisaties uit de wijk, van de dagelijkse realiteit en met een goed beeld van wat er speelt.

 

Zet cookies aan om de video te tonen.