Vragen over de wet verbod tot gasaansluiting

De Wet VET heeft met het ‘verbod tot gasaansluiting’ een grote impact op de bouw van nieuwbouwwoningen. Uitgangspunt is dat betrokken partijen hun ontwerpen aanpassen zodat nieuw te bouwen bouwwerken niet worden voorzien van een gasaansluiting. Gezien de grote vraag naar woningen, waarbij vooral starters (en senioren) moeilijk een woning kunnen verwerven, dienen wij alert te zijn op eventuele stagnaties in de woningbouw. De VVD maakt zich daar zorgen om en daarom stellen wij daar vragen over aan het college.

© Gemeente 's-Hertogenbosch

Sinds 1 juli 2018 is de Wet Voortgang Energietransitie van kracht. Bij deze wet is bepaald dat de gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt. Het verdwijnen van de gasaansluitplicht draagt bij aan de energietransitie en op de lange termijn aan het verminderen van de uitstoot van CO₂. 

De Gaswet geeft het college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid een gebied aan te wijzen waarin toch bouwwerken met een gasaansluiting mogen worden gebouwd. Gezien de grote vraag naar woningen en de stagnatie in woningbouw, moeten wij alert zijn op de voortgang van onze bouwopgaaf. 

Daarom stellen wij het college de volgende vragen: 

1. kunt u aangeven hoe groot de invloed is van de VET op de realisatie van onze woningbouwopgaaf? en hoe u daar als College mee omgaat? Maakt u bv. -gebruik van de bevoegdheid om uitzonderingen te maken en wel gasaansluitingen toe te staan? 

2. Enerzijds bestaat er namelijk de grote druk op de woningbouw en een enorme vraag, anderzijds hebben we te maken met onze klimaatopdracht en zoveel mogelijk te streven naar verduurzaming. Hoe maakt u uw afweging en zoekt u de balans hierin?