Vragen over locatie Maaspoort Kids

De Bossche VVD heeft begin dit jaar aandacht gevraagd voor het initiatief Maaspoort Kids, een enthousiaste groep vaders die leuke buitenschoolse activiteiten organiseren voor kids tot 12 jaar en hun zoektocht naar een centrale locatie in de wijk.

Inmiddels zijn zij gegroeid tot een stichting die wekelijkse en maandelijkse activiteiten organiseert! Een enorme aanwinst voor de Maaspoort volgens het college, vandaar dat er destijds een vergaderruimte met opslagkast is georganiseerd door de wijkmanager. 

Een fijne tijdelijke oplossing, alleen is er nog steeds geen duidelijkheid over een multifunctionele ruimte voor de activiteiten in de Schans waar de stichting toegang tot heeft. Daarom heeft commissielid Freek van Haren daar opnieuw vragen over gesteld aan de wethouder.