Ambitie moet leidend zijn bij handhaving!

Onze wijken en dorpen moeten kunnen rekenen op goed toezicht en effectieve handhaving. Fractievoorzitter Ralph Geers pleit om ook ambitie te tonen in ons veiligheidsbeleid. In het nieuwe beleid wordt het huidige financiële kader leidend gemaakt in plaats van de ambitie, dit is voor de Bossche VVD onwenselijk.

De Bossche VVD stelt dat juist de ambitie op het gebied van handhaving en toezicht centraal moet staan voor de veiligheid van onze burgers, financiële kaders horen daarin niet leidend in te zijn. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat er bij meldingen een handhaver komt om de situatie te verhelpen, mits de inwoner het niet zelf kan oplossen.

De gemeente moet ook niet bang zijn, om indien nodig, de capaciteit bij de handhaving uit te breiden. Daarom heeft Ralph Geers in de gemeenteraadsvergadering een amendement ingediend voor een ambitieus veiligheidsbeleid op toezicht en handhaving, waar ambitie leidend is en niet de financiële kaders.