Bijdrage begroting 2019

Op 13 november besprak de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch de begroting voor 2019. Lees hier de hele bijdrage van onze fractievoorzitter Ralph Geers!

Voorzitter,

Voor het eerst sinds 2010 bevat de eerste begroting van een nieuw college geen bezuinigingsoperatie. Het is een signaal dat we in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Dankzij solide beleid staat de gemeente er goed voor. Maar de Bossche VVD houdt eigenlijk niet zo van rustig, kabbelend, water, wij willen water dat in beweging is, dat vooruit gaat.

Om vooruit te kunnen lossen we eerst een aantal openstaande opgaven op, oftewel we repareren het dak terwijl het droog is. We lossen de achterstanden bij sportaccommodaties op, we repareren het parkeerfonds en de onderwijshuisvesting en investeren in het sociaal domein om mensen sneller aan zorg te helpen.

De komende jaren investeren we als gemeente veel, en met een lage rente is het ook betaalbaar om daar geld voor te lenen, maar wij willen niet dat een stijgende rente in de toekomst voor financiële problemen zorgt en we vragen het college om hier dan ook alert op te zijn en op tijd bij te sturen qua investeringen.

Financiële degelijkheid wil voor ons ook zeggen dat het geld niet per definitie op hoeft. Als VVD gaan we geen beleid verzinnen omdat er geld is, maar zoeken we geld bij beleid. En als we structureel geld over houden, kan dat wat ons betreft terug naar de burger.

Een voorbeeld van dat het geld niet op hoeft zien we bij de 100.000 die nog te verdelen is. U ziet dat wij als coalitie met onze voorstellen dat geld niet helemaal opvullen. We lossen een drietal opgaven op en houden 35.000 in de kas. Ongetwijfeld komen er gedurende 2019 nog momenten dat we als raad financieel bij willen springen, daar hebben we nu een dekking voor.

Maar voorzitter, naast de financiën zet deze begroting het college ook inhoudelijk aan het werk in 2019. Zoals citymarketing. Onze ambities van rond het Jeroen Boschjaar zijn aardig weggezakt, het is nog slechts een discussie over hoe we instrumenten Bosch Parade en het Bosch Requiem overeind houden. Maar we zijn vergeten welk verhaal we daarbij naar buiten willen vertellen. We zijn een jaar trots geweest, ook naar buiten toe, maar waar is het vervolg? De Uil van de sluiting van het Boschjaar is een mooie metafoor, we hebben Jeroen Bosch weggestopt en zijn hem vergeten.

Dat kan anders en dat moet anders om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers en bedrijven. Daarom dienen wij met anderen een motie in om snel werk te gaan maken van de uitvoering van ons citymarketing beleid. Als gemeente moeten en mogen we ambitieus blijven. Met lef en zelfvertrouwen. Bosschenaren zijn namelijk positief over onze gemeente, alleen juichen wij met onze handen in de zakken.

Voorzitter, citymarketing heeft een duidelijke link met economie. En wat dat betreft zien we in de meerjarenbegroting een terugloop in de gelden die we in economie investeren. Momenteel zitten we al onder het gemiddelde van wat vergelijkbare gemeenten investeren aan economie en dat dit bij ons nog verder dreigt te zakken baart ons zorgen. Volgende maand bespreken we het economische actieplan en wij verwachten dat de acties uit dit plan zich ook vertalen in de volgende begroting.

En voorzitter, de economie draait op volle toeren. Alleen al in onze regio zijn er 11.000 openstaande vacatures. En tegelijkertijd hebben we nog bijna 3700 mensen in een uitkering zitten. Daarvan kan een groot deel in meer in mindere mate aan het werk. We hebben instrumenten genoeg om mensen te helpen met bijscholing of omscholing, met ritme op doen of vaardigheden. De markt staat te springen om mensen en toch lukt het ons niet om de mensen aan het werk te krijgen. Zijn we te vrijblijvend voor mensen die in de uitkering zitten? Of moeten we onze instrumenten anders inrichten? Juist nu moeten we alles doen om mensen via een baan perspectief te bieden.

Voorzitter, voor een sterke economie is een goede bereikbaarheid van belang. Wat betreft verkeer zien we veel van onze wensen terug in de meerjarenbegroting, maar toch dient de VVD twee moties mee in. Zowel de motie om een snelbus tussen de Maaspoort en het Centraal Station te realiseren als het onderzoeken van een langzaamverkeerbrug over de Zuid-Willemsvaart kan op onze steun rekenen.

Een andere grote opgave is de woningmarkt. De markt heeft nog een hoop huizen te bouwen om aan de vraag te voldoen en het is ook aan ons om de ontwikkelaars daar ruimte voor te geven. Partijen ruimte geven om huizen te bouwen door bijvoorbeeld nieuwe bouwlocaties uit te geven is iets heel anders dan beleggers ruimte geven om betaalbare huizen in onze stad op te kopen en vervolgens voor veel geld te verhuren. Voorzitter, als liberaal kan ik in die handelswijze niets liberaals zien. Het beperkt mensen in de mogelijkheid om een geschikte woning te vinden en wij hebben niets met acties die keuzevrijheid voor mensen beperken. Wij zullen een motie van de SP om maatregelen hiertegen in kaart te brengen dan ook steunen.

Tegelijkertijd willen wij de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Op West heeft een tijdlang een project gedraaid om ouderen te verleiden om te verhuizen naar een kleinere woning en zo een gezinswoning beschikbaar te maken voor jongere gezinnen. Dat project zien wij graag in de komende Woonagenda terugkeren.

Voorzitter. De Bossche VVD staat voor een vrij, veilig en welvarend ’s-Hertogenbosch. En om dat te bereiken mogen we best meer ambitie hebben, lef tonen en onze nek uitsteken. Als overheid moeten wij zorgen dat mensen zich vrij en veilig voelen om creatief en ondernemend te zijn. Het beleid dat met deze begroting wordt ingezet vormen de eerste bouwstenen daarvoor. Maar in 2019 zullen wij als Bossche VVD richting blijven geven voor een vrij, veilig en welvarend ’s-Hertogenbosch.

Tot zover voorzitter.