Stappen in een ambtieus veiligheidsbeleid

Wij vinden dat iedereen in 's-Hertogenbosch zich veilig moet kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Of het nu gaat om veiligheid thuis, veiligheid op straat of veiligheid op de werkvloer; voor die veiligheid hebben wij alle partners een voldoende ambitie nodig!

Samen met onze partners, zoals politie en justitie, hebben wij onze ambities vastgelegd in een integraal veiligheidsplan. Een erg ambitieus document waarin onze aandachtspunten zijn benoemd. De inzet van de Bossche VVD is daarbij: 

  • Optreden tegen criminaliteit op straat. Daarbij is wel belangrijk aan te geven dat niet iedere jongere die op straat speelt overlast veroorzaakt. Degenen die dat wel doen moeten we hard aanpakken.
  • Ingrijpen tegen inbraken. Er zijn nog veel te veel inbraken in auto's en huizen, daar moeten we op ingrijpen.
  • Tegen ondermijning. Ondermijnende criminaliteit, waarbij drugscriminelen denken dat ze hier de baas zijn, gaan we hard tegen optreden. No way dat zij hier de baas kunnen spelen!

Tegelijkertijd vinden wij ook dat als we regels stellen en aan mensen vragen om die regels te handhaven, dat wij ook hen de middelen moeten geven om te zorgen voor hun eigen veiligheid. Daarom heeft Fractievoorzitter Ralph Geers vragen gesteld aan het College en Burgemeester Mikkers over het bewapenen van BOA's tijdens Oud & Nieuw. 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpak, op repressie en preventie, zorgen voor een veiliger 's-Hertogenbosch! 

Zet cookies aan om de video te tonen.