Meer bouwen in het middensegment

De gemeente ’s-Hertogenbosch zet komend jaar in op woningbouw. Wij bepleiten voor meer bouwen in het middensegment, omdat wij het belangrijk vinden dat de hardwerkende Bosschenaren, zoals verpleegkundigen en leraren in onze stad kunnen blijven wonen.


Zij zijn degene die teveel verdienen om een sociale huurwoning te krijgen, maar geen dure hypotheek kunnen dragen van tonnen. Door een tekort in dit segment vallen mensen straks tussen wal en schip belanden en dat moeten we in onze stad voorkomen! Anders missen we namelijk in de toekomst een groep inwoners die onze kinderen lesgeven en onze ouderen verzorgen.

Wij willen streven naar een fatsoenlijke woningmarkt. Waarbij het van belang is een gevarieerd woningaanbod te realiseren. Laten we leren van steden in de randstad, die door teveel te bouwen in de sociale sector, inwoners onnodig in een sociale huurwoning hielden en te maken kregen met een onbalans in de woningvoorraad. Met als gevolg een stad waar vooral de groepen aan de onderkant van de samenleving in de problemen komen. Deze steden zijn nu bezig met het upgraden van sociale woningen naar huur- en koopwoningen voor de middenklasse, dat kunnen wij nog een stap voor zijn.

Wij moeten nu in onze wijken en dorpen aandacht geven aan woningbouw in de middel dure sector en een gevarieerd aanbod in de woningbouw realiseren. Ook willen wij hierdoor de doorstroming bevorderen, waardoor er woningen in de sociale sector vrijkomen en het scheefwonen deels kunnen rechttrekken.