Woningsplitsing in het buitengebied

"Woningen splitsen in het buitengebied moet gemakkelijker" stelt ons raadslid Hanneke Welten. Nu is het nog zo dat alleen monumentale panden in het buitengebied in aanmerking komen voor woningsplitsing.

Door de enorme vraag naar woningen staat onze gemeente voor een grote opgave om voldoende woningen bij te bouwen. O.a. zaken als duurzaamheid, energietransitie, oplopende bouwkosten en het oplopende tekort en lange levertijden van bouwmaterialen hebben op deze ambitie een remmende werking. 

Daarom moeten wij ook andere methodes gaan inzetten om te voorzien in voldoende (betaalbare) woningen. Naast het bouwen van woningen, kan er ook voor gekozen worden om de huidige woonruimtes efficiƫnter te benutten, door bijvoorbeeld het splitsen. Wij vinden dat naast monumentale panden, andere huizen in het buitengebied gesplitst mogen worden.

Naast het gevoerde beleid wat is gericht om senioren zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen, lopen we als gemeente ook aan tegen het feit dat senioren vaak moeilijk te verleiden zijn hun grote woning (en eigen omgeving) te verlaten om elders een meer gepaste woning te betrekken. 

Door de mogelijkheid te bieden woning te splitsen kunnen we niet alleen meerdere mensen een woning bieden, maar blijft de oorspronkelijke bewoner in hun eigen omgeving en creĆ«ren we hierdoor een beter leefbare/betaalbare woonmogelijkheid. 

Dus naast bouwen, bouwen en nog eens bouwen ook splitsen!