Stikkerplaquette voor Angevaren, Pauli en Van Miltenburg

In de vergadering van Regio Zuid heeft het hoofdbestuur van de VVD vandaag de leden Carolien Angevaren, Bert Pauli en Johan van Miltenburg de mr. D.U. Stikkerplaquette uitgereikt. De Stikkerplaquette is genoemd naar de eerste voorzitter van de VVD en wordt uitgereikt aan diegenen die minimaal 20 jaar een politieke functie hebben gehad.

Carolien Angevaren (Midden)

Carolien Angevaren is begonnen als lid van Provinciale Staten en vervolgens burgercommissielid Sociale Zaken en Arbeidsmarkt geweest in Cuijk. Daarna was zij raadslid en fractievoorzitter van de gemeenteraad aldaar. Tenslotte was zij lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas. Zij is sinds 2018 directeur Brandweerrepressie van Veiligheidsregio Utrecht.

Het hoofdbestuur van de VVD zegt over haar: “Carolien is een zeer competente bestuurder, ze is kundig en doortastend. Ze weet bovendien mensen aan zich te binden”.

 

Bert Pauli (Links)

Bert Pauli heeft twintig jaar actief deelgenomen in het openbaar bestuur, achtereenvolgens als raadslid van de Gemeente ’s-Hertogenbosch en als fractievoorzitter in dezelfde gemeente. Vervolgens was hij wethouder Economie, Financiën, Verkeer, Regionale samenwerking en BrabantStad in ’s-Hertogenbosch. In 2011 werd hij Gedeputeerde voor de Provincie Noord-Brabant, waar hij onlangs afscheid nam. Zijn collega’s op het Provinciehuis gaven kwalificaties als ‘zakelijk’, ‘doelgericht’ en ‘concreet’ (Brabants Dagblad).

Het hoofdbestuur van de VVD dankt hem voor zijn enorme bijdrage aan de lokale en provinciale politiek in Brabant; hij is een man van statuur!

 

Johan van Miltenburg (Rechts) 

Johan van Miltenburg is begonnen als lid van de Gemeenteraad in Utrecht met groot aantal portefeuilles. Daarna was hij lid van de raadcommissie FES in ‘s-Hertogenbosch. Tenslotte was hij fractievoorzitter voor de VVD in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas. Daarnaast was Johan ook onbezoldigd actief voor de VVD in bestuursfuncties van de regio Noordoost Brabant.

Het hoofdbestuur van de VVD prijst Johan om zijn veelzijdigheid als bestuurder. Bovenal roemt het bestuur hem om zijn vermogen om verschillende visies samen te smeden tot één lijn.

Meer dankwoorden
In dezelfde vergadering werd ook Karel Burger Dirven bedankt voor zijn inzet voor de VVD. Hij is acht jaar lid geweest van Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant. Daarmee was deze vergadering van de Regio Zuid van de VVD een feestelijke avond.