Deelname experiment gesloten coffeeshopketen

Het huidige gedoogbeleid is failliet! Wij willen in onze gemeente meedoen aan een experiment waarin de illegale achterdeur van de coffeeshops wordt gesloten. Hierdoor kunnen de coffeeshophouders op een legale/veilige manier hun centen kunnen verdienen en de consument een veilig product kopen.

In het regeerakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat er een experiment komt met de teelt en verkoop van wiet voor recreatief gebruik. Dit moet volgens ons plaatsvinden in een gesloten coffeeshopketen, vrij van criminaliteit. 

Met het deelnemen aan het wietexperiment in 's-Hertogenbosch kan het failliete gedoogbeleid worden doorbroken. Ook kan dit problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid verbeteren. 

Wel begrijpen wij dat aan het experiment juridische en financiƫle risico's voor de gemeente aan te pas komen. Daarom vragen wij het college onze gemeente bij het aan te melden onder de volgende voorwaarden:

  • bijstand in de aanpak van eventuele ongewenste neveneffecten zoals straathandel;
  • Afdekken van de financiele risico's van de gemeente bij deelname aan het landelijke experiment;
  • ook vragen wij bijstand in de eventuele juridische procedures.