Geen verboden, maar mogelijk maken!

Dromen van een duurzame gemeente in 2050 is goed en nodig, maar de uitvoering daarvan moet wel zorgvuldig gebeuren om het geen nachtmerrie te laten worden. De verandering naar een duurzame gemeente moet daarbij voor iedereen betaalbaar, haalbaar en realistisch zijn. Dat is de kern van de positie van de Bossche VVD. We jagen niemand de auto uit of op hoge kosten om doelen te halen die we pas in 2050 hoeven te halen.

Wat we wel doen, dat heeft de raad op initiatief van de Bossche VVD zo ook uitgesproken, is eerst kijken of we onze doelen kunnen bereiken via stimuleren, mogelijk maken en belonen. In plaats van gelijk van alles te gaan verbieden of verplichten. We maken de verandering namelijk op een geleidelijke manier waarbij we de impact voor de levens van mensen zo beperkt mogelijk maken. En als liberalen zijn we er al helemaal niet van om alles in het leven dat slecht kan zijn te verbieden, wij geloven er in dat mensen zelf verstandige keuzes maken.