Verhoging parkeertarieven noodzakelijk, maar niet toekomstbestendig!

Je auto parkeren in onze binnenstad kost geld en dat is volgens ons heel normaal. Hiervan worden de mensen betaald van onze parkeergarages en fietsenstallingen, maar ook het onderhoud daarvan. Ook wordt hiermee gespaard voor nieuwe voorzieningen zoals parkeergarages, zodat we in de toekomst ook nog onze stad bereikbaar houden met de auto.

Ook wordt er door de gemeente ieder jaar een deel van het parkeerfonds gebruikt om de algemene middelen te vullen, waar andere zaken van betaald worden. De greep in dit fonds door de gemeente wordt in verhouding steeds groter, met als resultaat een leeg fonds. Een leeg fonds waarmee zaken zoals onderhoud aan garages niet meer kan worden bekostigd en dat kan volgens ons niet de bedoeling zijn.

De Bossche VVD waarschuwde hier al jaren voor en deze maand komt het College op de valreep met een voorstel om het tij te keren, door het verhogen van de parkeerlasten in 2020 en 2021. Wij vinden dat een slecht voorstel. Het college stelt voor de parkeerlasten te verhogen, zonder daarbij het parkeerfonds toekomstbestendig te maken door de afdracht naar de algemene middelen te verlagen.

Het college vraagt de gemeenteraad om eerst een tariefverhoging goed te keuren, voordat zij kijken naar het oplossen van het achterliggende probleem. Daarmee voert zij geen toekomstbestendig beleid, wat voor ons prioriteit zou moeten zijn. Daar komt nog eens bij dat zij in deze fase de bewoners, ondernemers en het centrummanagement van de binnenstad niet of nauwelijks betrokken hebben. Terwijl zij nu wel geconfronteerd worden met een lastenverhoging. Dat is erg teleurstellend!

Voor ons zijn de ontwikkelingen een worsteling geweest, maar de alternatieven zijn helaas niet te financieren en wij willen als VVD wel verantwoordelijkheid nemen voor een financieel degelijk beleid. Het is onverstandig om het tekort van het parkeerfonds te financieren uit de reserve van de gemeente, gelet op financiële onzekerheden op andere beleidsterreinen zoals de zorg. Ook wil de fractie niet de woonlasten laten stijgen om het tekort te dichten, zoals je van de VVD mag verwachten.

Om het voorstel te verbeteren voor onze ondernemers en winkelend publiek, doet fractievoorzitter Ralph Geers daarom voorstellen om het raadsvoorstel op drie punten te repareren:

  • In financieel betere tijden verlagen we de afdracht uit het parkeerfonds naar de algemene middelen. Zodat de automobilist betaald voor goede en veilige garages en voorzieningen en niet blijvend opdraait de kosten van anderen. 
  • Wij steunen de oproep van ondernemers voor een lager avondtarief. Zo houden wij onze binnenstad aantrekkelijk voor bezoekers, maar ook voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor verenigingen en clubs in de binnenstad. 
  • De blauwe zone op andere plekken in de gemeente blijft gehandhaafd! Zodat je bijv. bij het winkelcentrum de Helftheuvel en in centrum van Rosmalen gewoon voor bepaalde tijd kan parkeren en boodschappen kan doen, zonder een cent te betalen.

Dit alles maakt het voor de Bossche VVD nog steeds geen goed voorstel. De verhoging is fors, het draagvlak blijft laag. Maar als VVD staan wij ook voor financiële degelijkheid en andere politieke partijen hebben duidelijk gemaakt dat er geen politiek draagvlak is voor andere financiële oplossingen. Daarom steunen wij met tegenzin dit voorstel, maar wel alleen met de nodige reparaties.