Waardering vrijwilligers Buurtbus

De bereikbaarheid van onze kernen, ook met het openbaar vervoer, is ontzettend belangrijk voor de zelfredzaamheid van mensen. Voor kleinere kernen maakt de provincie steeds vaker de keuze om onrendabele lijnen te laten rijden. Wij mogen ons in ‘s-Hertogenbosch gelukkig prijzen dat er in bijvoorbeeld Engelen vele vrijwilligers zijn die een buurtbus op hebben gezet. Een initiatief dat duidelijk in een behoefte voorziet en zowel reizigers als vrijwilligers een prettige dag bezorgd.

De Bossche VVD snapt dan ook niet dat de FNV liet weten dat ze die vrijwilligers eigenlijk helemaal niet zagen zitten. Het lijkt alsof de FNV toch echt gemist heeft wat er in de samenleving speelt, want de vrijwilligers stappen in een gat dat is ontstaan door het schrappen van de lijn. De vrijwilligers laten met hun initiatief zien dat zij wel over oplossend vermogen beschikken. Maar zonder vrijwilligers is er geen lijn, ze vervangen dus geen bestaande krachten.

Wij zijn van mening dat de vrijwilligers van de buurtbus juist waardering verdienen en vraagt de gemeente deze waardering uit te spreken richting de vrijwilligers.