Politiek & Pils over water

Stel dat de droge periodes in Nederland langer worden. Is er dan nog steeds voldoende schoon en veilig water? Of staat die waterplas voor je huis op een dag droog? Wat zijn de gevolgen van langdurige droogte voor de natuur? En voor je woning, wat doet een te lage grondwaterstand? En voor de boeren, welke gevolgen hebben zij als er geen water meer is om het land te besproeien?

Allemaal vragen die nu actueel zijn. Daarom organiseert Politiek & Pils op 10 september 2020 een informele bijeenkomst over water! Op deze avond gaat Ytje van de Hulsbeek in op de gevolgen voor onze omgeving. Ytje van de Hulsbeek zit voor de VVD in het algemeen bestuur van Waterschap Aa en Maas. Het wordt een interactieve avond, met een quiz(!), waarbij Ytje ingaat op de droogte, de gevolgen voor ons en wat het waterschap hieraan doet. Natuurlijk gaat Ytje deze avond ook in op waterschappen en zal haar ervaringen delen over het bekleden van een bestuursfunctie bij het waterschap. De avond sluiten we af met een borrel, om gezellig na te praten met elkaar!

Graag tot ziens op donderdag 10 september in Hotel Central, van 19:30 tot einde van de avond!