Bossche Citymarketing optimaal uit de startblokken

Volgend jaar start Den Bosch Partners, de nieuwe organisatie voor Citymarketing. Onze ondernemers en culturele instellingen kunnen deze steun goed gebruiken, maar daarvoor dient de organisatie wel goed uit de startblokken te komen. Raadslid Eva Eigenhuijsen stelde daarom vragen aan het College.

Citymarketing is een belangrijk middel  om onze lokale economie en leefbaarheid van de gemeente te bevorderen. Dit wordt gedaan door het aantrekken van toeristen, initiatieven, bedrijven en nog veel meer.  In 2019 heeft  de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Citymarketing: wie kiest wordt gekozen! Hiermee is de weg vrijgemaakt om - zoals vele gemeenten reeds lang voor ons de (terechte) keuze hebben gemaakt – samen met ondernemers en instellingen uit de stad een  gezamenlijke organisatie op te zetten voor de Citymarketing: Den Bosch Partners.

Het doel is om in 2021 te starten. Er is inmiddels ruim een jaar verstreken en de plannen moeten inmiddels ver gevorderd zijn om per 2021 uit de startblokken te komen. Tijdens de Bossche Zomer zijn er door de gemeente al veel inspanningen geweest rondom Citymarketing. Om dit vast te houden en verder te laten groeien is het  gewenst dat deze inspanningen de volgende jaren worden opgepakt door ‘Den Bosch Partners’.

Raadslid Eva Eigenhuijsen vindt het belangrijk dat Den Bosch Partners begin 2021 goed uit de startblokken komt om de ook in ’s-Hertogenbosch zwaar getroffen economie zoveel mogelijk te ondersteunen. Onze ondernemers, zoals in de horeca en detailhandel, kunnen alle steun gebruiken waaronder ook een sterke Citymarketing.Den Bosch Partners heeft een optimale voorbereiding nodig om goed aan de start te verschijnen en daarover heeft de Bossche VVD vragen gesteld aan het College van B&W.