Bescherm onze Boa's!

Een van de kerntaken van de gemeente is om te zorgen dat mensen zich veilig voelen en dat de afspraken die we met elkaar maken nageleefd worden. Daar heeft de gemeente boa’s voor in dienst, zij handhaven de gemeentelijke regels. De laatste tijd krijgen zij steeds meer te maken met agressie en als Bossche VVD vinden wij dat onacceptabel. Daarom hebben wij meermaals gepleit voor middelen zodat een boa zich kan verdedigen. Gelukkig gaat de burgemeester dit nu mogelijk maken!

Zorgen voor de veiligheid en het naleven van de regels in onze stad, dorpen en wijken is een van dé kerntaken die de gemeente heeft. Daarvoor kunnen wij dan ook allen terugvallen op de politie die met deze taak is berust. 

Maar de politie heeft het druk met deze taken en daarom is de buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) in het leven geroepen. Zij helpen met het houden van toezicht op de veiligheid en orde. Er zijn veel soorten Boa's en deze worden dan ook speciaal voor hun taken opgeleid. Daarnaast hebben zij over het algemeen in tegenstelling tot de politie geen geweldsmonopolie, zij mogen dan ook vaak geen geweld toepassen om werkzaamheden te verrichten en moeten wachten op de politie.

Den Bosch deed tot voor kort mee aan een pilot waarbij boa's beschikking kregen over een korte wapenstok, maar deze liep afgelopen mei af en ze kregen geen verlenging. Dit terwijl zij nog steeds zijn opgeleid en getraind voor het gebruik hiervan en steeds vaker te maken krijgen met agressie tijdens hun werk.

De Bossche VVD pleit al jaren voor meer hulpmiddelen zoals de korte wapenstok en wilt dan ook dat dergelijke hulpmiddelen weer beschikbaar worden gesteld voor de Boa's . Want ook zij moeten hun werk veilig kunnen doen. Gelukkig maakt onze burgemeester Jack Mikkers er zich nu sterk voor dat wij als Den Bosch meekunnen draaien met een nieuwe pilot die dit alles weer mogelijk maakt!