Direct investeren in innovatie en werkgelegenheid rondom ICT

De Bossche VVD is er ontzettend trots op dat de eerste grote investering van het nieuwe stadsbestuur meteen €5,3 miljoen in innovatie en werkgelegenheid is. Het verbouwen van de Grenco-hallen tot een nationale ‘hotspot’ voor ICT/data is een hele waardevolle investering voor onze stad.

Deze week zetten we een nieuwe stap in de bouw van het innovatiekwartier door de investering voor de Grenco-hallen beschikbaar te stellen. De Bossche VVD is er ontzettend trots op dat de eerste grote investering van het nieuwe stadsbestuur meteen €5,3 miljoen in innovatie en werkgelegenheid is. Het verbouwen van de Grenco-hallen tot een nationale ‘hotspot’ voor ICT/data is een hele waardevolle investering voor onze stad. Hiermee dragen we bij aan de huisvestingsmogelijkheden van data/ICT en ambachtsbedrijven, waardoor ondernemers en onderwijs aangetrokken worden om zich in Den Bosch te vestigen. Dit is goed voor de werkgelegenheid in onze stad. Ook zijn de hallen hard nodig om de beginnende bedrijven uit de JADS te kunnen huisvesten. Dit maakt dat de Grenco-hallen van essentieel belang zijn voor de verdere Bossche economische ontwikkeling.

Je bedrijf huisvesten in de Grenco-hallen moet voor startende ondernemers en de ambachten van het Boschveld Ambachts Centrum wel betaalbaar zijn. Ons raadslid Eddie Altenburg-Colin is daarom blij dat de huurprijs lager ligt dan bij bijv. HTC in Eindhoven, maar vraagt het College wel om goed en tijdig te communiceren met huurders over de hoogte van kosten en onvoorziene omstandigheden. Zo weet de ondernemer waar hij aan toe is en behouden we deze plek als broedplaats voor de innovatiefste bedrijven in onze gemeente!