Een verantwoorde wijze van opvang, voor de buurtbewoners en voor de vluchtelingen

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de groeiende opgave voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders. De Bossche VVD maakt zich zorgen over de grotere opgave voor de komende maanden. Dat roept belangrijke vragen op; Wat is onze capaciteit, hoe zorgen we voor humane opvang zonder overlast en hoe behouden we draagvlak bij buurtbewoners en woningzoekenden?

Afgelopen week besprak de gemeenteraad de groeiende opgave voor opvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders en wat dit voor onze gemeente betekent. In de gemeente ’s-Hertogenbosch gebeurt al ontzettend veel, bijv. bij Autotron, de opvang van Oekraïners en de initiatieven in Nuland en Kasteel Meerwijk. één ding is duidelijk; de opdracht voor meer opvang en het huisvesten van 20.000 statushouders in Nederland gaat steeds zwaarder wegen.

De Bossche VVD maakt zich zorgen over de groeiende opvangopgave. Vandaar dat wij, net als veel gemeenten en veiligheidregio’s pleiten in Den Haag om het opvangstelsel te herzien, de instroom te beperken om eerst wetgeving te ontwikkelen die moet zorgen voor een goede verdeling van de opvang. Afspraken over nieuwe flexwoningen stellen ons niet gerust, gezien gebrek aan personeel, de oplopende kosten van de materialen en de lange levertijden van de flexwoningen. De opgave zal bij gemeenten landen en dat roept een belangrijke vraag op; Wat is onze capaciteit hiervoor?

In ’s-Hertogenbosch nemen we verantwoordelijkheid en vangen we mensen op de vlucht voor oorlog en geweld op, maar de VVD heeft daarbij altijd met oog voor een paar belangrijke randvoorwaarden. Centraal staat hoe bewaken we de veiligheid en de leefbaarheid voor de vluchtelingen en de buurtbewoners, zodat we humane opvang zonder overlast kunnen bieden. Maar ook met vragen als kunnen we voldoende zorg en onderwijs bieden aan deze mensen, worden de vluchtelingen goed verdeeld over de gemeente en drukken de statushouders niet een te grote stempel op de beschikbare huurwoningen ten opzichte van andere woningzoekenden?

In de commissievergadering bepleitten onze fractievoorzitter Hanneke Welten dan ook: laten we eerst inzicht verkregen wat de capaciteit in de gemeente is, zodat we op een verantwoorde wijze mensen kunnen opvangen en huisvesten. Capaciteit over opvanglocatie, over beschikbare zorg en onderwijs en over het draagvlak voor opvang bij bewoners verspreidt over de gemeente. Want wij zien dat een erg groot deel van de opgave nu land in Rosmalen en Nuland. We kunnen niet meer volstaan met ad hoc oplossingen. De problematiek met deze omvang vraagt om een structurele aanpak, om inzicht in de capaciteit en voorzieningen in ’s-Hertogenbosch. Als we dat niet doen, creëren we een situatie waarin de spoeling van voorzieningen en woningen te dun wordt, we niet eens meer in staat gaan zijn om de reeds opgevangen vluchtelingen de juiste opvang te bieden en waarbij buurtbewoners het nakijken hebben. Wij hebben een verantwoordelijkheid ook voor hen allen. De VVD waakt voor maatschappelijke ontwrichting. Laten we niet te wachten tot die ontwrichting dreigt, maar aan de voorkant duidelijkheid te verschaffen. Dat zijn we zowel aan de buurtbewoners bij opvangplekken, woningzoekenden en aan de vluchtelingen zelf verplicht!

Artikel Brabants dagblad: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/vluchtelingen-welkom-in-den-bosch-maar-vvd-sputtert-tegen-als-de-capaciteit-op-is-hebben-we-geen-plek-meer~a0e99b6b/