Pak fout geparkeerde fietsen in de binnenstad aan!

Een bereikbare stad verdient goede fietsparkeerplaatsen, maar het wildparkeren in binnenstad leidt tot een chaotische situatie en belemmering van onze toegankelijkheid. Raadslid Joris Broekmeulen vraagt daarom om actie!

Er is gelukkig veel aandacht voor de binnenstad van Den Bosch in de plannen van de gemeente. Zo worden onze krachtige MKB’ers en het Bourgondische karakter benadrukt. Mede in het belang van hen dient de stad optimaal bereikbaar te blijven zijn voor bestemmingsverkeer, met elke vorm van vervoer.

De Bossche VVD onderschrijft dit dan ook van harte. Om dit doel te bereiken, wordt er dan ook geïnvesteerd in (fiets)parkeergelegenheid. Niet alleen in fietsenstallingen op straat, maar ook in gebouwde parkeergarages en fietsenstallingen. Zoals bv. de Sint-Jansgarage en fietsenstalling in de Kerkstraat. Voor de nog op te leveren fietsenstalling in het Gasthuiskwartier is zelfs drie miljoen euro uitgetrokken. Met al deze (fiets)parkeergelegenheid kunnen we de binnenstad veilig houden en aantrekkelijk voor bezoekers.

Echter, als men een rondje door de binnenstad maakt, valt op dat veel fietsen niet in de fietsenstallingen of -rekken gestald worden. Op locaties als bijvoorbeeld voor Huis 073 in de Hinthamerstraat, in de Verwerstraat of op het Jeroen Boschplein staan er enorm veel fietsen ‘wild’ geparkeerd.

Deze chaotische situatie heeft niet alleen gevolgen voor de veiligheid, maar belemmert ook de toegankelijkheid tot onze toeristische hotspots. Hierdoor is o.a. het Jheronimus Bosch Art Center nauwelijks te bereiken en wordt de ingang van het museum regelmatig geblokkeerd.

De Bossche VVD vindt deze situatie niet acceptabel. Hierdoor wordt niet alleen de binnenstad minder aanlokkelijk voor bezoekers, maar heeft dat ook gevolgen voor ondernemers en inwoners . Daarom vraagt ons raadslid Joris Broekmeulen om actie van het College!