Bossche VVD over de gemeentebegroting 2023

Slagkracht en ambitie: Met lef en energie de toekomst in. Dat is de titel van het bestuursakkoord wat de Bossche VVD met vijf anderen partijen in het voorjaar sloot. Die plannen en ambities vormen de basis van de gemeentebegroting voor 2023. Afgelopen tijd besprak de gemeenteraad alle onderwerpen van deze begroting in de commissies. Onze raads- en commissieleden zijn positief over veel plannen, maar hebben ook de nodige kritische vragen.

Woningbouw

Iedereen moet in ’s-Hertogenbosch zo snel mogelijk een passende woning vinden. Met name middenhuur- en betaalbare koop zorgt voor doorstroming. Zodat woningzoekenden die net iets meer zijn gaan verdienen en niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning kan kopen. De gemeente moet snel meters maken om grote woningbouwprojecten van de grond te krijgen. Commissielid Gino Ciotti juicht daarom de investeringen in meer ambtelijke capaciteit en de studie naar nieuwe woningbouwlocaties toe. Personeelstekort en materiaalprijzen kunnen tot problemen leiden en kan onze woningbouw gaan belemmeren.

Bereikbaarheid

De Bossche VVD wil graag dat mensen binnen onze gemeente zich zo snel mogelijk van A naar B kunnen verplaatsen. Raadslid Joris Broekmeulen is blij met de plannen voor verkeersafwikkeling in Rosmalen en rondom de Groote Wielen en ziet ook dat op andere plekken in de gemeente gewerkt wordt aan verbeteringen van de bereikbaarheid. Dat betekent ook dat je moet kunnen parkeren van je auto, fiets of deelscooter. De Bossche VVD is voorstander de opkomende deelmobiliteit, maar eist wel oplossingen voor het wildparkeren. Om parkeren in de binnenstad toekomstbestendig te maken moet de vervanging en verplaatsing van de parkeergarage bij Tolbrug gerealiseerd worden. Het college moet hier snel werk van maken.

Openbare ruimte

Wij zijn verheugd met de grote investering en kwaliteitsslag die gemaakt wordt in onze openbare ruimte, groenonderhoud én waterbeheer. Er wordt structureel 1 miljoen euro vrij gemaakt om de kwaliteit van onze straten, plantsoenen en parken in al onze wijken en dorpen te verbeteren. Raadslid Eddie Altenburg-Colin: ‘Het moet niet uitmaken of je woont in de Bossche binnenstad, de Graafse wijk of Rosmalen: de openbare ruimte dient overal op orde te zijn. De Bossche VVD juicht dit van harte toe!’

Energietransitie

De energietransitie heeft grote consequenties op de leefomgeving van onze inwoners. Daar moeten we de oren en ogen niet voor sluiten en zien wat het betekent in het dagelijkse leven van onze inwoners. het deelnemen van inwoners is wat betreft raadslid Wendy de Groot essentieel. Alleen zo creëren we draagvlak en verdelen we de lusten en lasten goed. De verduurzaming begint met energie besparen. Wij zijn blij met alle plannen om inwoners daarmee te helpen, maar zien dat de ondernemers nauwelijks aan bod komen. De gemeente moet met meer urgentie mogelijkheden voor het MKB opzetten, zoals een lokaal energiebesparingsloket. In deze onzekere tijden moeten we onze lokale ondernemers proactief helpen.

Armoede en werk

De flinke kostenverhogingen raken alle inwoners van onze gemeente. De Bossche VVD maakt zich grote zorgen over de oplopende kosten bij inwoners en ondernemers. Er is werk genoeg, ook mensen die lang in de bijstand zitten moeten daar waar mogelijk mee kunnen doen. Gaan werken moet blijvend gestimuleerd en ondersteunt worden. maar ondanks het hebben van werk, zien we een groeiende groep ‘werkende armen’. Wat overheidssteun betreft , vallen deze mensen vaak buiten de bestaande regelingen. Ook voor hen moet er ondersteuning zijn vindt raadslid Freek van Haren. Het uitgangspunt dat mensen worden ondersteunt naar draagkracht, betekent dat de gemeente investeert in gerichte hulp zodat het de mensen bereikt die het ook nodig hebben.

Sportverenigingen en gezondheid

De Bossche VVD is enthousiast over een begroting waar sport en gezondheid hand in hand gaan en er in sport in de openbare ruimte geïnvesteerd wordt. Maar de gemeente moet met deze aanpak onze sportverenigingen niet vergeten. Sportclubs zijn cruciaal voor onze wijken en dorpen. Zij worden in deze tijd zwaar geraakt, door de hoge energiekosten, maar op termijn ook door vertrekkende leden en teruglopende inkomsten uit sponsoring. Commissielid Pieter Schuurmans roept de wethouder dan ook om in actie te komen als het voortbestaan voor verenigingen in gevaar komt. Zo behouden we de stabiliteit bij onze verenigingen.

Dienstverlening

De gemeente ’s-Hertogenbosch moet goede dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan. Volgens fractievoorzitter Hanneke Welten is nog te vaak het systeem leidend en bepleit bij ambtenaren voor meer inlevingsvermogen, begrip en grotere dienstbaarheid. Een ontvangstbevestiging na een bericht moet normaal zijn. Fysieke dienstverlening voor inwoners die niet digitaalvaardig zijn en begrijpelijk taal moet wat de Bossche VVD betreft standaard zijn. Zo kennen wij ’s-Hertogenbosch als een gastvrije gemeente.

Wil je de hele bijdragen van onze raads- en commissieleden terugluisteren. Klik dan op onze namen bij de commissievergaderingen Bestuur, Omgeving, Sociaal en Bedrijvigheid.

Tijdens de raadsvergadering op 8 november stuurde de raad de begroting met moties en amendementen bij. Onze fractie diende de volgende moties (mede) in:

  • Inwoners zonder eigen oprit met hun eigen stroom, bijv. via zonnepanelen, elektrische auto's kunnen opladen.
  • Sportverenigingen helpen met verduurzamen door het gemeentelijke fonds te verhogen.
  • Amateurkunstverenigingen voor senioren niet te laten vallen door hun subsidie op het huidige niveau te houden.