Intrede Mobiele flitspalen in het Bossche straatbeeld?

Schriftelijke vragen gesteld aan college over ‘mobiele flitspalen.’

 

Verkeersveiligheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch houdt onze inwoners voortdurend bezig. De Bossche VVD vindt het van uiterst belang dat iedereen dan ook veilig aan het verkeer deel kan nemen. Echter, verkeershufters die op gevaarlijke plekken veel en veel te hard rijden, maken de wegen in onze gemeente onveilig. Daar moet wat aan gedaan worden, als het aan de Bossche VVD ligt. 

 

Op 8 november jl. verschenen er meerdere berichten in het nieuws over zogeheten ‘mobiele flitspalen’. Zo is op Omroep Brabant te lezen dat dat dergelijke verplaatsbare flitsers goed zijn voor de verkeersveiligheid op plekken waar gemakkelijk te hard gereden wordt. In Tilburg en Bergen op Zoom wordt hier al mee gewerkt. Volgens jaar moeten er dertig mobiele flitsplaten bijkomen in Nederland, maar het is op dit moment nog onduidelijk waar. Het Openbaar Ministerie heeft tegenover RTL Nieuws verklaard dat eerdere pilots met mobiele flitspalen ook succesvol zijn geweest. 

 

Daarom stelt de Bossche VVD de volgende vragen aan het college van B&W:

1.     Is het college bekend met het feit at er door heel Nederland mobiele flitspalen worden geplaats om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

2.     Is het college het met de Bossche VVD eens dat dergelijke mobiele flitspalen een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid in de gemeente ’s-Hertogenbosch? Zo nee, waarom niet? 

3.     Is het college bereid zich in te spannen om een mobiele flitspaal naar de gemeente ’s-Hertogenbosch te halen en de gemeenteraad te informeren over het resultaat?