Gevolgen van de energiecrisis voor maatschappelijke instellingen.

Gevolgen energiecrisis maatschappelijke instellingen. 

 

De energiecrisis raakt alles en iedereen in de Bossche samenleving. Hier is in de raad en de raadscommissies de afgelopen maanden al meerdere keren over gesproken. De maatregelen tegen de oplopende energieprijzen voor inwoners en ondernemers zijn sinds 11 oktober j.l. al duidelijk, maar voor maatschappelijke instellingen en verenigingen nog niet. Denk hierbij aan culturele instellingen, sportverenigingen en jongereninitiatieven. Zij zijn vaak huurders van gemeentelijk vastgoed. Op dat moment, 11 oktober, moesten de scenario’s over hoe om te gaan met stijgende energiekosten vanuit het rijk nog in beeld gebracht worden en werd gewacht op de eerste plannen van het rijk. 

 

Het water staat bij veel organisaties nu echt aan de lippen. Een voorbeeld hiervan kwam tot de Bossche VVD fractie tijdens de I&O avond, waarbij er werd gesproken door de huurders van de tramkade. Voor vele huurders van gemeentelijk vastgoed dreigt noodgedwongen huuropzegging en daarbij het verlies van de opgebouwde maatschappelijke meerwaarde voor ’s-Hertogenbosch. Ook in de media ziet de Bossche VVD de verontrustende berichten over sportclubs en culturele instellingen. 

 

In aanvulling op het genoemde overzicht onderaan deze bijdrage stelt de Bossche VVD de volgende vragen aan de wethouder:

  1. Is er meer duidelijkheid over de eventuele steun van het Rijk aan maatschappelijke verenigingen en instellingen?

             

  1. Wat is de stand van zaken van de lokale scenario’s en welke maatregelen kunnen we mogelijk daaruit verwachten?

  1. Heeft het College maatregelen ter ondersteuning van huurders van gemeentelijk vastgoed in voorbereiding, zoals de huurders op de tramkade? 

 

 

 

 

 Link: https://s- hertogenbosch.raadsinformatie.nl/document/11936354/1/Bijlage_Bosch_energie_en_koopkrachtbeeld_d_d__ 11_oktober_2022-